Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

 Nowy kierunek: Elektroradiologia na WUMed

Nowy kierunek: Elektroradiologia na WUMedElektroradiologia to studia wyjątkowe. Jest to kierunek, który znajdziesz tylko na kilku uczelniach wyższych w Polsce.

Są to studia, które uczą wykonywania badań diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie radiologii, radioterapii i medycyny nuklearnej, a także diagnostyki elektromedycznej (elektromiografia, elektrokardiografia, elektroencefalografia i inne).

Naszym celem jest wykształcenie kadry medycznej dla potrzeb szeroko pojętej diagnostyki obrazowej i elektromedycznej oraz radioterapii i medycyny nuklearnej. Podstawą kształcenia na kierunku elektroradiologia jest zdobycie wiedzy w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Elektroradiologia w Warszawskiej Uczelni Medycznej to wysokospecjalistyczna infrastruktura: pracownie komputerowe, pracownia umiejętności wyposażona w aparat MRI, TK, RTG, USG, EKG, biopsja fuzyjna (TRUS) i spirometrię oraz baza kliniczna: pracownie diagnostyki RTG, obrazowej i elektromedycznej w podmiotach medycznych na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego. Praktyki zawodowe odbywają się w najlepszych szpitalach i ośrodkach medycznych Warszawy, np. Szpital Czerniakowski, Szpital Praski, Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach, Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. W Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Uniwersyteckiem Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Instytucie Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku.

Wybór poziomu studiów licencjackich i magisterskich na Warszawskiej Uczelni Medycznej pozwala na uzyskanie kształcenia wysokiej klasy specjalistów – praktyków elektroradiologów.

Tylko uzyskanie tytułu zawodowego licencjata i magistra na kierunku studiów elektroradiologia daje pełne uprawnienia do wykonywania zawodu.

 


Data publikacji: 12.06.2024