Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


Nowe kierunki studiów na uczelniach


Nowe kierunki studiów na uczelniach w roku akademickim 2021/2022

Gdańsk

Wśród nowości na Uniwersytecie Gdańskim, ciekawą propozycją są studia realizowane w języku angielskim na kierunkach: Quantum Information Technology oraz Business Informatics. Kierunki te są odpowiedzią na zmieniające się potrzeby współczesnego świata i pracodawców. Kształcą świetnie wykwalifikowanych specjalistów z zakresu nowych technologii, technik informacyjnych i rozwiązań IT. Nowym kierunkiem jest również hydrografia morska, która realizowana jest we współpracy UG z Akademią Marynarki Wojennej.

Katowice

Nowe kierunki w Katowicach to przede wszystkim dziedziny związane z rozwojem nowych mediów i informacji cyfrowej. Na Uniwersytecie Śląskim można znaleźć kierunek komunikacja cyfrowa, który kształci specjalistów w zakresie poruszania się w wirtualnej przestrzeni, administracji i ochrony danych, a także publikowania treści. Na Uniwersytecie Ekonomicznym znajdziemy natomiast ciekawą specjalność: finanse i technologie cyfrowe na kierunku finanse i rachunkowość. To propozycja dla osób, które chcą połączyć kształcenie finansisty ze zdobywaniem kompetencji w zakresie rozwiązań cyfrowych i nowych technologii stosowanych w świecie finansów.

Kraków

W Krakowie nowym, atrakcyjnym kierunkiem jest winogrodnictwo i enologia na Uniwersytecie Rolniczym. Jest to kształcenie, które przygotowuje studentów do prowadzenia własnej winnicy i winiarni. Kierunek jest unikalny na skalę krajową. Natomiast na Uniwersytecie Jagiellońskim nowością jest kierunek realizowany po angielsku: Intellectual Property and New Technologies. Kształcenie przygotowuje specjalistów do pracy w obszarze własności intelektualnej, ochrony danych czy prawa patentowego w wirtualnej przestrzeni.

Łódź

Nowości edukacyjne w Łodzi znajdziemy przede wszystkim na Uniwersytecie Łódzkim. Wydział Zarządzania oferuje ciekawy kierunek automatyzacja procesów biznesowych, którego celem jest wykształcenie specjalistów nadzorujących pracę robotów oraz nowoczesnych systemów komputerowych w biznesie oraz w pracy urzędnika. Na uwagę zasługuje również kierunek biologia kryminalistyczna, skierowany do osób, które planują związać swoją przyszłość zawodową z pracą w policji oraz w wymiarze sprawiedliwości.

Poznań

W Poznaniu nowe kierunki znajdziemy między innymi na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Na uwagę zasługują European Legal Studies oraz Liberal Arts and Sciences. Jako nowość pojawiła się również filologia skandynawska. Na Politechnice Poznańskiej od niedawna można studiować inżynierię lotniczą w dwóch specjalnościach: silniki lotnicze i płatowce oraz pilotaż statków powietrznych. A na Uniwersytecie Przyrodniczym ciekawą nowością jest kierunek: geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny.

Szczecin

Wśród nowości na uczelniach w Szczecinie warto wymienić propozycje z Uniwersytetu Szczecińskiego. Na pierwszym stopniu można studiować nowe kierunki: prawo służb mundurowych, prawo internetu i ochrony informacji, socjotechnika i oddziaływanie społeczne. Na studiach drugiego stopnia pojawiły się natomiast takie nowości, jak prawo medyczne, animacja kultury i studia pisarskie. Nowe kierunki znajdziemy również na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym: inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych oraz inżynieria produkcji w przemyśle.

Warszawa

Na warszawskich uczelniach również można znaleźć sporo nowych kierunków. Uniwersytet Warszawski oferuje filologię ugrofińską, pozwalającą na doskonalenie wiedzy językowej, kulturowej i historycznej na temat Węgier i Finlandii. Na Politechnice Warszawskiej znajdziemy mobile mapping and navigation systems. Specjalność na kierunku gospodarka przestrzenna kształci specjalistów zajmujących się przetwarzaniem i analizą danych geoprzestrzennych.

Wrocław

Wśród nowości na warszawskich uczelniach warto wymienić anglojęzyczne studia na kierunku Administration in International Organisations oraz prowadzoną po polsku kryminologię prawniczą. Oba kierunki oferowane są na Uniwersytecie Wrocławskim. Natomiast nowości na Politechnice Wrocławskiej to lotnictwo i kosmonautyka oraz odnawialne źródła energii.

Data publikacji: 08.02.2021