Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Kurs pedagogiczny w Epedagog – czym jest?

Kurs pedagogiczny w Epedagog – czym jest?Epedagog.edu.pl, czyli Centrum Doskonalenia Zawodowego, to uczelnia oferująca kursy pedagogiczne. Oferta uczelni dopasowana jest do potrzeb i oczekiwań osób, które wiążą swoją przyszłość z systemem oświaty, zarówno w zakresie nauczania, jak i zarządzania. Na czym polega taki kurs pedagogiczny i jaki warto zrobić?

 

Czym jest kurs pedagogiczny? 

 

Kurs pedagogiczny to specjalnie opracowany program nauczania skupiający się na przekazaniu praktycznej wiedzy wszystkim pracownikom oświaty. Adresatami kursów Epedagog są przede wszystkim nauczyciele-wychowawcy, nauczyciele przedmiotów szkolnych, a także pedagodzy, psycholodzy szkolni, trenerzy oraz wszyscy pracownicy oświaty bądź placówek edukacyjno-wychowawczych.

Epedagog oferuje kursy pedagogiczne online, co oznacza, że każdy kursant kształci się w trybie zdalnym. Specjalnie opracowana platforma e-learningowa zawiera materiały szkoleniowe, które można realizować w dowolnym miejscu i czasie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej każdy pracownik oświaty powinien posiadać przygotowanie pedagogiczne, które daje także specjalne uprawnienia umożliwiające pracę z dziećmi i młodzieżą. Potwierdzeniem zdobytych umiejętności oraz uprawnień jest dokument zgodny z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, wydawany po ukończeniu kursu i zdanym egzaminie końcowym.

 

Jakie kierunki są dostępne w ramach kursu pedagogicznego?

 

Epedagog oferuje różne rodzaje kursów, wśród których znajduje się kilka następujących kierunków:

Kursy dla nauczycieli, m.in.:

  • Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli;
  • Kurs pedagogiczny dla nauczycieli przedmiotów zawodowych;
  • Kurs Kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Kursy pedagogiczne do nauczania języków obcych – są to głównie kursy z zakresu przygotowania do nauczania wybranego języka, np. angielskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego.

Kursy z zakresu pedagogiki specjalnej, np.:

  • Kurs Kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, autyzmu oraz zespołu Aspergera;
  • Kurs Kwalifikacyjny z zakresu socjoterapii;
  • Kurs Kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki;
  • Kurs Kwalifikacyjny z zakresu tyflopedagogiki;
  • Kurs Kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki.

W Centrum Doskonalenia Zawodowego dostępne są także inne, rozmaite kierunki, jak choćby kursy z zakresu terapii behawioralnej, dla opiekunów przedszkoli, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej czy resocjalizacji.

 

Kto powinien zrobić kurs pedagogiczny?

 

Każdy kurs pedagogiczny ma charakter kwalifikacyjny, więc stanowi uzupełnienie wcześniej zdobytego wykształcenia. Do kursu mogą przystąpić zatem osoby mające dyplom licencjacki, magisterski lub inżynierski. Jest to więc szansa dla absolwentów pedagogiki, psychologii, socjologii i pokrewnych kierunków, którzy stawiają pierwsze kroki zawodowe i chcą zdobyć pierwsze praktyczne doświadczenie.

Do kursu zachęcani są także ci, którzy pracują w oświacie od lat, ale brakuje im specjalnych uprawnień. Na pewno skorzystają z nich także osoby, które chcą zdobyć konkretną specjalizację, np. pedagodzy, którzy chcą zająć się oligofrenopedagogiką bądź surdopedagogiką.

Wszystkie zasady rekrutacji opisane są na stronie Epedagog, czyli: epedagog.edu.pl.


Data publikacji: 30.03.2023