Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Kredyt studencki w pigułce


Czy każdy student może wziąć kredyt studencki? Ile wynosi oprocentowanie? Jak przebiegają formalności? I kiedy rozpoczyna się spłata zadłużenia? – Krótkie kompendium wiedzy na temat kredytu studenckiego.

Preferencyjny kredyt studencki to – jak wynika z nazwy – propozycja finansowa dla studentów i doktorantów, którzy potrzebują regularnego, comiesięcznego zastrzyku gotówki. Kredyt, nisko oprocentowany, finansowany w części przez państwo, jednym ułatwia studiowanie, dla drugich staje się z kolei pierwszą poważną inwestycją. Prawo do ubiegania się o kredyt studencki przysługuje studentom szkół wyższych, a także uczestnikom studiów doktoranckich. Co ważne, o kredyt preferencyjny mogą ubiegać się zarówno studenci szkół publicznych, jak i prywatnych. Bez znaczenia jest także tryb studiów.

Które banki oferują studenckie kredyty?W minionych latach kredyt studencki oferowały następujące banki:

- PKO Bank Polski S.A.;
- Bank Pekao S.A.;
- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.;
- SGB-Bank S.A.

Nie jest to jednak lista ostateczna. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego może – w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej – zaktualizować listę banków. Informacji na ten temat należy spodziewać się we wrześniu.

WniosekAby uzyskać kredyt, w wybranym banku należy złożyć wniosek – koniecznie przed upływem określonego terminu (w tym roku: do 15 listopada). Do wniosku załącza się informację dotyczącą dochodu na jedną osobę w rodzinie studenta (zazwyczaj są to zaświadczenia z urzędu skarbowego za rok kalendarzowy poprzedzający składanie wniosku) oraz inne wymagane dokumenty (między innymi zaświadczenie z uczelni i potwierdzenie zabezpieczenia kredytu, a więc poręczenie).

Dochód na osobęDochód na osobę (członka rodziny studenta) oblicza się na podstawie dochodu netto, a więc dochodu uzyskiwanego „na rękę”. Maksymalny miesięczny dochód na jedną osobę (uprawniający do ubiegania się o kredyt studencki) zostaje podany pod koniec każdego roku kalendarzowego. W minionym roku akademickim (2012/2013) wyniósł 2,3 tysiąca złotych.

PoręczenieKredyt studencki, podobnie jak każdy inny kredyt lub pożyczka, powinien być zabezpieczony – na wypadek gdyby student-kredytobiorca nie mógł spłacić zaciągniętego długu. W grę wchodzi poręczenie na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego (deklaracja żyrantów) lub poręczenie wekslem. Student może się również ubiegać o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Poręczenie to może wynosić 100% (jeśli dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza 600 złotych lub jeśli student-kredytobiorca został całkowicie lub częściowo pozbawiony opieki rodzicielskiej) lub 70% (jeśli dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza 1 tysiąca złotych). Należy pamiętać, że poręczenie tego typu wiąże się z prowizją dla Banku Gospodarstwa Krajowego (1,5% poręczanej części miesięcznej transzy kredytu).

Decyzja w sprawie wnioskuBank przeanalizuje złożone dokumenty i dokona oceny zabezpieczenia kredytu w terminie do 15 lutego 2014 r. Umowa kredytowa nie zostanie podpisana ze studentem, który nie przedstawi dokumentów dotyczących zabezpieczenia spłaty kredytu lub w rodzinie którego dochód na osobę przekracza kwotę dopuszczoną przez ministerstwo. Jeżeli wniosek studenta spotka się z negatywną oceną, do 28 lutego 2014 r. istnieje możliwość wnioskowania o kredyt w innym banku. Umowy kredytowe będą podpisywane do 31 marca 2014 r.

Kredyt w transzachTym, co różni kredyt studencki od pozostałych kredytów, jest fakt, że bank wypłaca go w comiesięcznych transzach. Transza ma stałą wysokość – 600 złotych, a kredyt studencki wypłacany jest przez 10 miesięcy w roku. Aby otrzymywać regularnie poszczególne transze kredytu, należy przedstawić w banku w określonych terminach (31 października, 31 marca) ważną legitymację studencką lub doktorancką.

Spłata kredytuSpłata kredytu rozpoczyna się dwa lata po ukończeniu studiów – planowym, a nie rzeczywistym, co znaczy, że w przypadku studiów, których ostatni rok trwa dwa semestry, spłata rozpoczyna się nie później niż 1 października, a w przypadku studiów, których ostatni rok trwa jeden semestr, nie później niż 1 kwietnia. Ilość rat łatwo obliczyć – wystarczy pomnożyć przez 2 ilość wypłaconych transz kredytu. Jedna transza wynosi bowiem 600 złotych, a jedna rata kredytu 300 złotych (plus odsetki). Kredyt wypłacany przez pięć lat (a więc w pięćdziesięciu transzach) będzie zatem spłacany w stu ratach.

OprocentowanieCo ważne, odsetki zaczną być naliczane dopiero wtedy, gdy rozpocznie się spłata kredytu. W czasie gdy wypłacane są transze kredytu i później, a więc w okresie dwuletniej karencji, odsetki od kredytu pokrywa państwo. Oprocentowanie kredytu studenckiego jest bardzo korzystne – wynosi około 1,75% (co stanowi połowę stopy redyskontowej PKB) - i niezwykle atrakcyjne w porównaniu do komercyjnych kredytów długoterminowych (jako że część oprocentowania pokrywana jest ze środków budżetu państwa).

Inwestycja w przyszłość?Z uwagi na fakt, że oprocentowanie kredytu studenckiego jest wyjątkowo niskie, a więc kredyt nie generuje większych kosztów dodatkowych, wielu kredytobiorców postanawia zainwestować otrzymane z banku środki, na przykład w wysoko oprocentowaną lokatę, i w ten sposób zarobić. Jednak nawet wtedy, gdy kredyt studencki nie jest rozpatrywany w kategoriach potencjalnej inwestycji i służy przede wszystkim temu, aby pokrywać bieżące wydatki studenta, nadal warto rozważyć jego niewątpliwe zalety.


Red. Barbara Stachnik

Data publikacji: 25.03.2013