Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


Jakie metody leczenia stosuje osteopata i gdzie można odbyć studia osteopatyczne?


Osteopatia to jedna z odmian fizjoterapii, zajmująca się diagnozowaniem i leczeniem manualnym. Niekiedy zalicza się ją do medycyny niekonwencjonalnej, mimo że jest znana i praktykowana na świecie od XIX wieku. Osteopata to zwykle lekarz lub dyplomowany fizjoterapeuta, posiadający dodatkowo ukończone kilkuletnie szkolenie z zakresu medycyny osteopatycznej i zdany egzamin kliniczny. Osteopatia stosowana jest głównie do leczenia dysfunkcji ruchowych, bólów różnego pochodzenia i innych dolegliwości.

Metody diagnostyki i leczenia stosowane przez osteopatę


Osteopatia opiera się na założeniu, że na ogólne dobre funkcjonowanie organizmu wpływa równowaga ciała i umysłu. W wyniku zaburzenia tej harmonii pojawiają się dysfunkcje, na co wpływ ma szereg czynników m.in. stres, niezdrowa dieta, niewłaściwa pozycja ciała prowadząca do przeciążeń, czy też kontuzje. Dysfunkcje objawiają się zwykle bólami, z którymi organizm sam nie potrafi sobie poradzić. Osteopata ma za zadanie wdrożyć zabiegi, które uaktywnią naturalne zdolności organizmu do samoregeneracji. W pierwszym etapie specjalista przeprowadza wywiad z pacjentem na temat dolegliwości i ogólnej kondycji zdrowotnej, ogląda ciało, analizuje sposób poruszania się i wykonuje testy z zakresu ruchomości. Badanie manualne, którego celem jest zlokalizowanie dysfunkcji, ma charakter kompleksowy i obejmuje układ kostny, mięśniowo-szkieletowy, krwionośny, limfatyczny, powięziowy i płynowy. Osteopata działa w oparciu o szeroką wiedzę medyczną, znajomość anatomii i fizjologii człowieka oraz przygotowanie, jakie dają studia osteopatyczne. Po zdiagnozowaniu problemu, wdrażane jest leczenie manualne, w ramach którego stosuje się różnorodne techniki i metody. Można tu wymienić m.in. techniki mobilizacji stawów, techniki rozluźniające napięte tkanki, czy techniki energii mięśniowej. Działania te ukierunkowane są na eliminację dysfunkcji oraz dolegliwości bólowych, poprawę ruchomości stawów i zmniejszenie napięcia tkanek miękkich. Metody stosowane przez osteopatów są bardzo skuteczne przy leczeniu następujących schorzeń:  • bóle kręgosłupa,

  • bóle i przeciążenia stawów,

  • słaba ruchomość kręgosłupa i stawów,

  • dyskopatia,

  • wady postawy,

  • ograniczona ruchomość w stawie kolanowym,

  • bóle głowy,

  • bóle okołoporodowe,

  • dysplazja stawu biodrowego.


Osteopatia jest ponadto stosowana jako uzupełniająca terapia w chorobach układu pokarmowego, oddechowego, krwionośnego, moczowo-płciowego oraz endokrynologicznego. Z zabiegów osteopatycznych mogą korzystać zarówno dorośli, jak i dzieci.


Gdzie można ukończyć studia osteopatyczne?


Osteopatą może zostać osoba, która ukończyła studia medyczne i posiada tytuł lekarza medycyny lub fizjoterapeuty. Dodatkowym warunkiem jest ukończenie podyplomowych studiów osteopatycznych i zdanie egzaminu klinicznego uprawniającego do wykonywania zawodu. Niestacjonarne 4-letnie podyplomowe studia osteopatyczne dla lekarzy i fizjoterapeutów organizuje uczelnia FICO Osteopathy Academy & Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie (https://ficomum.org/). Misją uczelni jest przekazanie terapeutom bogatej wiedzy na temat diagnostyki i terapii manualnej oraz praktycznych umiejętności oddziaływania na tkanki i organy człowieka. Nauczanie ukierunkowane jest zarówno na teorię z zakresu medycyny, jak i praktyczne techniki stosowane w osteopatii (klasyczne, strukturalne, funkcjonalne). Program studiów obejmuje 500 godzin praktyk zawodowych, co gwarantuje dobre przygotowanie do pracy w charakterze osteopaty. Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę z różnych krajów Europy, dzięki czemu przekazywana wiedza jest aktualna, poszerzona o konkretne przypadki oraz oparta o najnowsze techniki.


Data publikacji: 16.02.2021