Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Egzamin zawodowy – jak wygląda część praktyczna i jakie warunki musi zapewnić szkoła?

Egzamin zawodowy – jak wygląda część praktyczna i jakie warunki musi zapewnić szkoła?Egzamin zawodowy odgrywa kluczową rolę w potwierdzeniu wiedzy i umiejętności praktycznych uczniów szkół zawodowych, techników i szkół policealnych. Egzamin ten pozwala na zdobycie certyfikatu kwalifikacji zawodowych, który w wielu przypadkach jest niezbędny do pracy na odpowiednich stanowiskach. Aby zapewnić sprawny i uczciwy przebieg egzaminu zawodowego, szkoły, a w przypadku części praktycznej także zewnętrzne ośrodki egzaminacyjne muszą wypełnić określone obowiązki i zapewnić odpowiednie warunki.

Egzamin zawodowy – co to takiego i kto do niego przystępuje?

Egzamin zawodowy jest od 2019 obowiązkowy dla wszystkich uczniów szkół zawodowych, techników oraz szkół policealnych. Egzamin zawodowy to oficjalne potwierdzenie kompetencji uczniów, a ich wyniki dostarczają cennych informacji dla przyszłych pracodawców. Egzamin składa się z dwóch części: pisemnego egzaminu teoretycznego oraz praktycznej części sprawdzającej konkretne umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

Ta dwuetapowa formuła pozwala na kompleksową ocenę zarówno wiedzy, jak i zdolności do praktycznego zastosowania zdobytych umiejętności. Dla uczniów sukces na egzaminie zawodowym może otworzyć drzwi do satysfakcjonującej kariery w wybranej branży. Część pisemna egzaminu zawodowego to 40 zamkniętych pytań. Uczniowie mają maksymalnie 60 min na ukończenie tej części egzaminu zawodowego. Część pisemna odbywa się w szkole, w której kształcił się egzaminowany. Do zdania części teoretycznej niezbędna jest poprawna odpowiedź na co najmniej połowę pytań.

Część praktyczna odbywa się w zewnętrznym ośrodku egzaminacyjnym. Polega ona na poprawnym wykonaniu konkretnego zadania egzaminacyjnego. W części praktycznej egzaminowany musi uzyskać 75% możliwych punktów. Warto dodać, że aktualnie egzamin zawodowy dotyczy aż 200 zawodów, w ramach których sprawdzane jest aż 400 różnych kwalifikacji. Lista ta jest bardzo szeroka, znajdują na niej tak różnorodne zawody, jak chociażby technik usług kosmetycznych, fryzjer, technik sterylizacji medycznej, technik nawigacji morskiej, spawania, czy elektromechanik pojazdów samochodowych.

Egzamin zawodowy, a obowiązki szkoły

Obowiązki szkoły w zakresie organizacji egzaminów zawodowych są kluczowe dla zapewnienia sprawiedliwego i rzetelnego procesu uzyskania kwalifikacji. Po pierwsze, szkoły muszą zarejestrować się w odpowiedniej komisji egzaminacyjnej, aby móc przeprowadzać egzaminy zawodowe. To podstawowy krok, umożliwiający uczniom przystąpienie do egzaminu i uzyskanie oficjalnego certyfikatu. Kolejnym istotnym obowiązkiem jest powiadomienie uczniów na początku roku szkolnego o obowiązkowym charakterze egzaminu zawodowego i jego wymaganiach. Uczniowie powinni być świadomi wagi tego egzaminu oraz tego, jakie kryteria muszą spełnić, aby go zdać.

Wreszcie, szkoły muszą zapewnić odpowiednie udogodnienia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami lub niepełnosprawnościami, aby zagwarantować im sprawiedliwe i równe warunki egzaminacyjne. Może to obejmować dostosowanie czasu trwania egzaminu, zapewnienie odpowiednich narzędzi lub pomocy asystentów.

Ułatwianie procesu egzaminacyjnego jest kolejnym ważnym aspektem, na który szkoły muszą zwrócić uwagę. Jedną z istotnych zmian wprowadzonych w 2019 roku jest przejście z pisemnych egzaminów na papierze na egzaminy komputerowe. Ta zmiana wymaga od szkół zapewnienia odpowiedniej infrastruktury komputerowej, aby umożliwić przeprowadzenie egzaminu w cyfrowym formacie. Oznacza to nie tylko wyposażenie sal egzaminacyjnych w odpowiednią liczbę sprawnych komputerów, ale także zapewnienie stabilnego połączenia internetowego, odpowiedniego oprogramowania oraz zabezpieczeń przed nieuprawnionym dostępem lub ingerencją.

Odpowiednio przygotowane muszą być także ośrodki egzaminacyjne, w których odbywają się egzaminy praktyczne. Taka placówka powinna mieć na wyposażeniu wszystko, co jest niezbędne do przeprowadzenia egzaminu. Dużo zależy oczywiście od tego, czego dotyczy egzamin zawodowy. Przykładowo w trakcie egzaminów związanych z usługami kosmetycznymi czy medycznymi niezbędna może być włóknina SMS. Z kolei na egzaminie na technika sterylizacji medycznej przydadzą się rękawy do sterylizacji lub torebki do sterylizacji. Z tego względu ta część egzaminu odbywa się zwykle w odpowiednio przystosowanych ośrodkach egzaminacyjnych.


Data publikacji: 29.05.2024