Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Egzamin zawodowy higienistki stomatologicznej - jak wygląda?


 


Egzamin zawodowy na higienistkę stomatologiczną składa się z dwóch części: praktycznej i pisemnej. Osoby, które go pomyślnie zdadzą, otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i mogą przystąpić do poszukiwania pracy. Sprawdź, jakie zadania czekają Cię na egzaminie zawodowym oraz dowiedz się, jak zostać higienistką stomatologiczną w Krakowie. 


Najważniejsze informacje


    Praca w charakterze asystenta lekarza dentysty wymaga specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznej, którą potwierdza dyplom. Aby go otrzymać, należy zdać zewnętrzny egzamin zawodowy. Higienistka stomatologiczna musi zatem przystąpić do części pisemnej oraz praktycznej i uzyskać z nich co najmniej 50 i 75 proc. możliwych punktów. 


O sukcesie na egzaminie decyduje to, jak dobrze była przygotowana przyszła higienistka stomatologiczna. Szkoła w Krakowie dba o to, aby jej absolwenci posiadali niezbędną w tym zawodzie wiedzę i umiejętności, dlatego wykłady i zajęcia w pracowniach odbywają się pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. 


Czy egzamin jest płatny?


Wielu zdających zastanawia się, czy egzamin zawodowy na higienistkę stomatologiczną jest płatny. Z kosztów zwolnieni są słuchacze oraz uczniowie. Z kolei osoby, które muszą uiścić opłatę za egzamin to:  • absolwenci szkół i kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy przystępują do egzaminu trzeci i kolejny raz,

  • osoby przystępujące egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

  • pracownicy młodociani,

  • dorośli, którzy ukończyli praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych.


Opłata wynosi 5,5 proc. minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym. W 2021 roku jest to zatem 222,53 złote. Jeżeli zdający podchodzi tylko do jednej części egzaminu, musi uiścić:  • ⅓ wysokości opłaty za egzamin pisemny,

  • ⅔ wysokości opłaty za egzamin praktyczny.


Egzamin na higienistkę stomatologiczną - czego się spodziewać?


    Osoby przystępujące do egzaminu zawodowego niejednokrotnie borykają się ze stresem, który wywołuje wizja porażki. Z tego powodu warto wiedzieć, jak wygląda organizacja egzaminu oraz jakich zadań można się spodziewać. 


Jak wygląda egzamin teoretyczny?


Egzamin teoretyczny z kwalifikacji MED.02 (Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia) odbywa się pod koniec IV semestru. Część pisemna trwa 60 minut i składa się z 40 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Test sprawdza wiedzę m.in. z zakresu budowy i funkcji narządu żucia, źródeł i objawów procesów chorobowych, BHP w gabinecie dentystycznym, a także materiałów i narzędzi stosowanych podczas zabiegów.


Higienistka stomatologiczna: egzamin praktyczny


    Wiedza teoretyczna to jednak nie wszystko. Osoby asystujące lekarzowi muszą mieć odpowiednie umiejętności, dlatego konieczne jest, aby zdały egzamin praktyczny. Higienistka stomatologiczna odpowiada m.in. za wykonywanie diagnostyki, zabiegów profilaktycznych i rehabilitujących jamę ustną. W czasie egzaminu praktycznego musi ona np. przygotować stanowisko do planowanego zabiegu, cement do zacementowania korony zęba, preparat dezynfekcyjny oraz wypełnić dokumentację medyczną. Egzamin praktyczny trwa około 120 minut. 


 


Osoba, która pomyślnie zda obie części, otrzymuje świadectwo potwierdzające odpowiedni poziom wykształcenia i kwalifikacji w danym zawodzie oraz suplement do dyplomu Europass, który ułatwi znalezienie pracy poza granicami kraju. Higienistka stomatologiczna po szkole w Krakowie jest doskonale przygotowana do wymagań rynku pracy.


Data publikacji: 07.07.2021