Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Czego nie obejmuje ubezpieczenie szkolne?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie szkolne?Czego nie obejmuje ubezpieczenie szkolne?
 

Ubezpieczenie szkolne, choć nie jest obowiązkowe, umożliwia objęcie ochroną ucznia w razie zaistnienia nieszczęśliwych wydarzeń. Nierzadko przecież zdarza się, że dziecko się wywróci i np. złamie sobie nogę. Dowiedz się, co mieści się w zakresie ubezpieczenia szkolnego dla dzieci, a w jakich przypadkach towarzystwo ubezpieczeniowe nie ponosi odpowiedzialności.

Szkolna polisa NNW – co to?

Najczęściej wraz z początkiem roku szkolnego rodzice otrzymują informację dotyczące grupowego ubezpieczenia dla dziecka. Szkolna polisa NNW w zależności od oferty towarzystwa ubezpieczeniowego może zawierać następujące zdarzenia w zakresie ochrony:

 • śmierć,
 • porażenie prądem,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu,
 • wstrząśnienie mózgu,
 • zatrucie,
 • złamanie kości,
 • pobyt w szpitalu,
 • zwichnięcia.

Należy pamiętać, że nie ma obowiązku wykupu polisy, którą proponuję szkoła. Przede wszystkim tzw. grupówka wcale nie musi mieć odpowiedniego zakresu ochrony. Dlatego rodzice coraz częściej samodzielnie szukają oferty na ubezpieczenie szkolne online.  W ten sposób możliwe jest wybranie najlepszego zakresu ochrony ubezpieczeniowej dla swojego dziecka.

O czym pamiętać przy wyborze ubezpieczenia dla dziecka?

Choć każdy rodzic ma nadzieję, że jego pociecha jest bezpieczna i nic jej nie grozi, to warto jednak zadbać o ochronę ubezpieczeniową dla dziecka. Przy samodzielnym szukaniu polisy NNW trzeba zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • suma ubezpieczenia

Jej wysokość jest określana w umowie polisy, warto sprawdzić jaką wysokość odszkodowania za daną szkodę przewidują w swojej ofercie towarzystwa ubezpieczeniowe. Niejednokrotnie przy porównywaniu polis od różnych firm można zauważyć bardzo duże rozbieżności.

 • zakres ochrony

Wyobraźnia dziecka nie ma granic, ale również nie przewiduje konsekwencji. Świetna zabawa we wspinanie się na drzewa może skończyć się przykrym wypadkiem. Dlatego warto dogłębnie przeanalizować, jakie zdarzenia są objęte ochroną w polisie NNW dla dziecka. W zależności od wyboru oferty, zakres ochrony będzie inny.

 • ochrona podczas uprawiania sportu

Dzieci uprawiają sport zarówno w szkole, jak i podczas zajęć pozaszkolnych. Należy sprawdzić, czy ewentualny wypadek podczas gry w piłkę, czy koszykówkę będzie objęty ochroną ubezpieczyciela. W niektórych ofertach znajdują się wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa od zdarzeń powstałych w wyniku uprawiania konkretnych dyscyplin sportowych.

Warto pamiętać o wymienionych elementach przy wyborze polisy NNW dla dziecka.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie NNW dla dziecka?

Niestety, ale żadna polisa nie zabezpiecza przed wszystkimi możliwymi zdarzeniami. Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują wykluczenia odpowiedzialności. Nie jest możliwe uzyskanie odszkodowania w przypadku szkody powstałej z powodu:

 • aktywnego uczestnictwa w przestępstwie lub bójce,
 • aktów terrorystycznych,
 • samookaleczenia,
 • uprawiania sportów ekstremalnych wyszczególnionych w wykluczeniach odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego,
 • upojenia alkoholowego lub wpływu narkotyków i innych substancji odurzających.

Warto dokładnie zapoznać się z warunkami polisy NNW dla dziecka, tak aby wybrać najkorzystniejszą ofertę ubezpieczeniową.

Zobacz również: Skarga na nauczyciela - jak ją napisać?


Data publikacji: 27.05.2022