Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

CV bez doświadczenia do pierwszej pracy po studiach

CV bez doświadczenia do pierwszej pracy po studiachRozpoczynanie kariery zawodowej świeżo upieczonego absolwenta nie zawsze jest proste, zwłaszcza jeśli nie posiadasz doświadczenia w wybranym przez siebie kierunku/dziedzinie. Wówczas najważniejszym jest stworzenie odpowiedniego CV, które skutecznie wyróżni Twoje atuty. Zaczynając należy zachować odpowiednią kolejność poszczególnych sekcji. Najbardziej rekomendowaną jest:

 • Dane kontaktowe,
 • Podsumowanie/cel zawodowy,
 • Praktyki, staże, wolontariaty,
 • Umiejętności (miękkie i twarde),
 • Wykształcenie oraz ukończone kursy,
 • Zainteresowania, pasje,
 • Klauzula informacyjna.

 

Jak napisać CV bez doświadczenia?

 

Chcąc przykuć uwagę rekrutera, warto zaznaczyć przede wszystkim swój cel zawodowy. Krótka notatka, które jednocześnie podsumuje kolejne punkty w CV z pewnością zaciekawi osobę, która otrzymała Twój życiorys. Cel zawodowy powinien zawierać następujące elementy:

 • Informacja o zdobytym wykształceniu 
 • Wzmianka o odbytych praktykach, stażach lub wolontariatach 
 • Krótki opis dotyczący Twoich nabytych umiejętności, które są atrakcyjne z punktu widzenia rekrutera (posługiwanie się danym językiem obcym, znajomość pakietu Office itd).

Pozostając przy umiejętnościach – jest to kolejny istotny element, na którym należy się skupić w drugiej kolejności podczas tworzenia swojego CV. Rekomenduje się, aby przede wszystkim podkreślić swoje umiejętności twarde, np. sprawna obsługa urządzeń biurowych czy znajomość konkretnych programów komputerowych. Pod koniec warto wspomnieć także o swoich umiejętnościach miękkich, które również mogą być poważane przez pracodawcę (zaangażowanie czy chęć do nauki i poznawania nowych zagadnień).

 

Jakie dane są istotne w CV?

 

Zawarcie niektórych danych osobowych w CV jest niezbędne. Obowiązkowe do wpisania są imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz tytuł zawodowy. Dla pracodawcy najważniejsza jest dalsza część CV, czyli doświadczenie zawodowe oraz umiejętności, a dane kontaktowe służą jedynie w celach skomunikowania się z wybranym kandydatem. Dlatego też w CV nie należy zamieszczać informacji dotyczących:

 • Stanu cywilnego,
 • Wieku, w tym daty urodzenia, numeru PESEL,
 • Adresu zamieszkania/zameldowania,
 • Liczby posiadanych dzieci.

 

W którym miejscu powinny znajdować się informacje o edukacji?

 

Przygotowując CV bez doświadczenia przede wszystkim należy skupić się na swoich umiejętnościach, zaś dopiero poniżej dodać informację o wykształceniu. 

Wzmianka o edukacji musi zawierać przede wszystkim: nazwę szkoły/uczelni, nazwę kierunku, lata lub rok ukończenia szkoły/uczelni, a także uzyskany tytuł zawodowy. Pożądanym aspektem jest również wyszczególnienie swojej działalności studenckiej, np. udział w konferencjach lub szkoleniach, przynależność do kół naukowych czy samorządu studenckiego. 

Opcjonalnie, jeśli aplikujesz na stanowisko bezpośrednio związane ze zdobytym wykształceniem – w sekcji „Edukacja” można dopisać tytuł pracy dyplomowej, ocenę z danego przedmiotu/przedmiotów czy średnią ocen.

Przy okazji wykształcenia warto dopisać również kursy, zwłaszcza te zakończone otrzymaniem certyfikatu lub innego dokumentu, który poświadcza jego ukończenie. 

 

Praktyka i odbyty staż. Ważniejsze niż edukacja? Jaką kolejność zachować?

 

Staże oraz praktyki są poświadczeniem Twojej wiedzy teoretycznej, dlatego warto je wyróżnić nad sekcją mówiącą o wykształceniu. Są one zdecydowanie bardziej poważane przez potencjalnych pracodawców ze względu na zdobyte, praktyczne umiejętności. 

Ponadto jeśli jesteś lub byłeś studentem, który pracował dorywczo bądź sezonowo – również warto wpisać takie miejsca pracy. Dzięki temu możesz pochwalić się takimi zdolnościami jak np. praca z klientem, obsługa kasy fiskalnej, wystawianie dokumentów sprzedażowych itd. 

 

Hobby w CV? Napisać o nich czy je pominąć?

 

W przypadku tworzenia pierwszego CV po ukończeniu studiów, warto wyszczególnić również swoje zainteresowania. Pomimo, iż panuje powszechne stwierdzenie, aby tego nie robić – jest to błąd. Warto skupić się na krótkim opisie swoim pasji i hobby jak np. trenowanie sportów walki. Ważne jednak, aby nie pisać o zamiłowaniu do oglądania seriali czy grania w gry komputerowe.

Pracodawcy cenią sobie osoby z pasją, nietuzinkowymi zainteresowaniami – dlatego warto je podkreślić w swoim pierwszym CV.


Data publikacji: 12.01.2023