Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Biegły rewident i audyt finansowy - nowy kierunek studiów z branżową akredytacją w ofercie Wydziału Zarządzania UŁ

Biegły rewident i audyt finansowy - nowy kierunek studiów z branżową akredytacją w ofercie Wydziału Zarządzania UŁKierunek Biegły rewident i audyt finansowy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego to nowa i wyjątkowa propozycja dla osób pragnących pracować jako biegły rewident. Biegli rewidenci są cenionymi ekspertami, którzy nie tylko nadzorują i zarządzają, ale również często doradzają w sprawach biznesowych. Zawód biegłego rewidenta to zawód zaufania publicznego, chroniony prawnie i regulowany ustawowo - stanowi on potwierdzenie wiedzy i umiejętności, często jest także wymogiem koniecznym do zatrudnienia. Tymczasem ścieżka uzyskania tytułu biegłego rewidenta może zostać skrócona - dzięki akredytacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów przyszli absolwenci kierunku Biegły rewident i audyt finansowy uzyskają zaliczenia wszystkich egzaminów teoretycznych.

Kierunek Biegły rewident i audyt finansowy jest unikatowym kierunkiem studiów II stopnia w skali kraju prowadzonym w formie hybrydowej na Wydziale Zarządzania UŁ. Uniwersytet Łódzki nie posiadał do tej pory w swojej ofercie programowej kierunku, który umożliwiałby uzyskanie zaliczenia wszystkich egzaminów teoretycznych osobom ubiegającym się o tytuł biegłego rewidenta. Osoby z tytułem biegłego rewidenta są nie tylko pożądanymi specjalistami wysokiego szczebla, pełniącymi funkcje nadzorcze i zarządcze w przedsiębiorstwach, ale bardzo często kluczowymi doradcami w biznesie. Jest to zawód zaufania publicznego, chroniony prawnie i regulowany ustawowo. Dla wiodących pracodawców tytuł biegłego rewidenta jest nie tylko gwarancją oczekiwanych umiejętności, ale często także warunkiem koniecznym zatrudnienia, co stanowiło główną przyczynę utworzenia kierunku na Wydziale Zarządzania UŁ.

Studenci, którzy ukończą kierunek Biegły rewident i audyt finansowy, zdobędą gruntowne wykształcenie, zapewniające im istotną przewagę na współczesnym rynku pracy. Nabyta wiedza i umiejętności stwarzają solidne podstawy do budowy własnej kariery zawodowej w zakresie wykonywania zawodów takich jak.: specjalista ds. rachunkowości, główny księgowy, kontroler finansowy, członek rady nadzorczej czy Komitetu Audytu spółek publicznych. Specjalistyczna wiedza i umiejętności zdobyte na tym kierunku przygotowują do przeprowadzania badań sprawozdań finansowych różnych firm oraz do innych zadań określonych w ustawie o biegłych rewidentach i firmach audytorskich, np. ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych, doradztwa podatkowego, prowadzenia postępowania likwidacyjnego i upadłościowego.

Szczegółowy zakres merytoryczny studiów na kierunku Biegły rewident i audyt finansowy jest zgodny z zakresem egzaminów na biegłego rewidenta, określonym w art. 9 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, a także w uchwałach Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

24 maja 2024 r. Komisja Egzaminacyjna dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz Uniwersytet Łódzki podpisały umowę w sprawie współpracy przy prowadzeniu studiów na kierunku Biegły rewident i audyt finansowy od roku akademickiego 2024/2025.

Zgodnie z umową Komisja Egzaminacyjna będzie zaliczać kandydatowi na biegłego rewidenta wszystkie egzaminy z wiedzy, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, o ile kandydat ukończył studia drugiego stopnia na kierunku Biegły rewident i audyt finansowy prowadzonym na Wydziale Zarządzania UŁ.

Zaliczenie ww. egzaminów następować będzie na wniosek kandydata w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:

  • od dnia ukończenia studiów wyższych na kierunku Biegły rewident i audyt finansowy nie upłynęło więcej niż 3 lata;
  • egzaminy z poszczególnych przedmiotów obejmujących wiedzę w zakresie wskazanym w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy były przeprowadzane w formie pisemnej;
  • program studiów obejmujący przedmioty, z których kandydat na biegłego rewidenta zdał egzaminy, obejmował wiedzę w zakresie wskazanym w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://www.uni.lodz.pl/strefa-kandydata/oferta-studiow/ii-stopnia/biegly-rewident-i-audyt-finansowy


Data publikacji: 09.07.2024