Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Wydział Sztuki

Kraków

30-084 Kraków

ul. Podchorążych 2

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Wydział Sztuki

    - Animacja kultury w przestrzeni społecznej

    - Art & Design

    - Digital Design

    - Grafika

    - Malarstwo

    - Sztuka i media

    - Wzornictwo

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły