Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Wydział Politologii

Kraków

30-084 Kraków

ul. Podchorążych 2

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Wydział Politologii

    - Administracja

    - Bezpieczeństwo wewnętrzne

    - Ekonomia społeczna

    - Politologia

    - Prawo

    - Stosunki międzynarodowe

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły