Uniwersytet Pedagogiczny (UP) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Wydział Politologii

Kraków

30-084 Kraków

ul. Podchorążych 2

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Wydział Politologii
    - Administracja
    - Bezpieczeństwo wewnętrzne
    - Ekonomia społeczna
    - Politologia
    - Prawo
    - Stosunki międzynarodowe

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły