Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Skarga na nauczyciela - jak ją napisać?

Skarga na nauczyciela - jak ją napisać?Czasami w szkole pojawiają się problemy z nauczycielami, wielu rodziców nie wie, jak tę sprawę załatwić. Dzieci skarżą się na niesprawiedliwe ocenianie, nierówne traktowanie uczniów oraz poważniejsze sprawy, takie jak agresja słowna. W takich przypadkach najlepszym pomysłem będzie skarga na nauczyciela. Dowiedz się więcej z artykułu.  

 

Skarga na nauczyciela - jak ją napisać?

 

Żaden rodzic nie powinien bagatelizować, gdy jego dziecko skarży się na problemy związane z nauczycielami. Niewłaściwe zachowania nauczycieli powinny wiązać się z konsekwencjami. Rodzic, który ma podobny problem, powinien napisać skargę do dyrektora szkoły. Pismo to powinno zawierać konkretne elementy, i spełniać formalne wymagania - dlatego jeśli nie wiesz, jak napisać skargę na nauczyciela <- warto skorzystać z tego gotowego wzoru, który zawiera wszystkie wymagane elementy i który można pobrać pod tym linkiem.

 

Kiedy skarga do dyrektora szkoły będzie zasadna?

 

Często zdarza się, że dzieci skarżą się na nauczyciela. Podczas takich skarg od dzieci sporo można się dowiedzieć na temat danego pedagoga. Jednym z powodów donosów przez dzieci  jest niska kultura nauczyciela w stosunku do uczniów. Od osoby z zawodu nauczyciela oczekujemy wysokiej kultury oraz profesjonalizmu, lecz nie zawsze tak jest. Nigdy nie powinniśmy lekceważyć skarg dzieci, o których nam opowiadają. Złe traktowanie przez nauczyciela może mieć naprawdę przykre konsekwencje dla naszego dziecka. Niesprawiedliwe zachowanie pedagoga może nawet narazić nasze dziecko na utratę zdrowia, w związku ze sporym stresem, jakiego doświadcza.

W momencie, gdy nasze dziecko zaczyna często skarżyć się na postępowanie nauczycieli, szkołę lub przedszkole, powinniśmy porozmawiać z innymi rodzicami czy również słyszeli o takiej praktyce nauczyciela. Jest to jedyny sposób, by dowiedzieć się co dzieje się w placówce, zanim sytuacja się zaostrzy.  Zanim pomyślimy o sposobie załatwiania skargi, powinniśmy osobiście przyjść do nauczyciela i porozmawiać o negatywnych skutkach jego nauczania. Jeśli prywatna rozmowa z nauczycielem nic nie dała, pozostaje wniesienie skargi, której odbiorcą będzie dyrektor szkoły. 

 

Jaki jest czas rozpatrywania skarg?    

 

  Jeśli zdecydujemy się złożyć skargę na nauczyciela, to czas jej rozpatrzenia wynosi do 14 dni, a w uzasadnionych przypadkach możemy spodziewać się reakcji w ciągu miesiąca. Na skargę musi odpowiedzieć dyrektor oraz odpowiednio ustosunkować się do niej. Rodzice mogą złożyć odwołanie od decyzji w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia skargi.

Dyrektor sprawuje wewnętrzny nadzór pedagogiczny w szkole oraz zajmuje się bezpieczeństwem w tym miejscu. Dlatego powinien  we właściwy sposób ukarać nieetyczne zachowania nauczycieli. Po wpłynięciu skargi, nauczyciel może zostać ukarany naganą, zwolnieniem czy wszczęciem postępowania dyscyplinarnego. Dość poważną konsekwencją jest zwolnienie z zakazem wykonywania zawodu.

 

Skarga do kuratorium oświaty

 

 Na początku powinno się załatwić skargę do dyrektora placówki, natomiast kuratorium to miejsce, gdzie można uczynić kolejne kroki, gdy nie ma reakcji kierującego szkołą. Odwołanie od decyzji dyrektora najlepiej bezpośrednio skierować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. W przypadku, gdy skarga dotyczy samego dyrektora, konieczna jest skarga do kuratorium.         

 

Skarga na nauczyciela - podstawowe informacje

 

Taka skarga musi być imienna, ponieważ anonimowe pisma nie są rozpatrywane. Jeśli skargę na nauczyciela składa więcej niż jeden rodzic, to muszą ją wszyscy podpisać. W treści należy opisać sytuacje jakie miały miejsce, o których opowiadało dziecko lub dzieci, w przypadku skargi zbiorowej.  Rodzice mogą odnieść się do informacji zamieszczonych w statucie szkoły, które zostały złamane przez nauczyciela.   


Data publikacji: 03.06.2022