Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Medyczna Szkoła Policealna nr 2

Szkoła policealna

02-517 Warszawa

ul. Rakowiecka 23

ikonka telefon do uczelni
tel.:

22 849 45 12

fax.:

22 848 08 41

Lista Kierunków Szkoły Policealne
Dzienne Wieczorowe Zaoczne
Technik Farmaceutyczny
Technik Masażysta

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

Szkoła policealna

80-107 Gdańsk

ul. Malczewskiego 51

ikonka telefon do uczelni
tel.:

58 302-98-88, 58 303-30-30

fax.:

58 302-49-71

Lista Kierunków Szkoły Policealne
Dzienne Wieczorowe Zaoczne
Higienistka stomatologiczna
Asystentka stomatologiczna
Opiekun medyczny
Terapeuta zajęciowy
Technik farmaceutyczny
Technik elektroniki i informatyki medycznej
Asystent osoby niepełnosprawnej
Opiekun w domu pomocy społecznej
Opiekun osoby starszej
Opiekunka środowiskowa
Opiekunka dziecięca
Protetyk słuchu
Ortoptystka
Technik usług kosmetycznych
Technik masażysta
Technik sterylizacji medycznej
Technik ortopeda
Technik dentystyczny
Technik elektroradiolog

Futura Szkoła Policealna

09-400 Płock

ul. Królewiecka 22

ikonka telefon do uczelni
tel.:

(24) 366 52 98, (24) 366 52 95

fax.:

(24) 366 52 97

ikonka email do uczelni

www.futura.edu.pl

email:

plock@futura.edu.pl

Futura Szkoła Policealna

10-102 Olsztyn

ul. Jana Pawła II 4

ikonka telefon do uczelni
tel.:

(89) 512 17 70, (89) 512 17 71

fax.:

89 512 17 75

ikonka email do uczelni

www.futura.edu.pl

email:

olsztyn@futura.edu.pl

Futura Szkoła Policealna

00-023 Warszawa

ul. Widok 5/7/9

ikonka telefon do uczelni
tel.:

(22) 892 99 05

fax.:

(22) 826 04 18

ikonka email do uczelni

www.futura.edu.pl

email:

warszawa@futura.edu.pl

Futura Szkoła Policealna

20-001 Lublin

ul. Krakowskie Przedmieście 70/3

ikonka telefon do uczelni
tel.:

(81) 534 95 55, (81) 534 95 51

fax.:

(81) 534 95 55

ikonka email do uczelni

www.futura.edu.pl

email:

lublin@futura.edu.pl

Progres Szkoły Dla Dorosłych

00-375 Warszawa

Al. Jerozolimskie 6

ikonka telefon do uczelni
tel.:

22 826-64-76

fax.:

ikonka email do uczelni

www.szkolaprogres.pl

email:

warszawa@progres-szkola.edu.pl

"COBRA" Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu

40-832 Katowice

ul. Witosa 18

ikonka telefon do uczelni
tel.:

32 785-02-02

fax.:

ikonka email do uczelni

http://www.cobra.edu.pl/

email:

ABRYS Autorskie Studium Dizajnu i Fotografii

53-608 Wrocław

ul. Robotnicza 36-38

ikonka telefon do uczelni
tel.:

71 359 14 44, 602 741 649

fax.:

ikonka email do uczelni

www.abrys.art.pl

email:

abrys@abrys.art.pl

ACADEMICUS

90-403 Łódź

Zachodnia 70

ikonka telefon do uczelni
tel.:

fax.:

ikonka email do uczelni

email: