Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Futura Szkoła Policealna

20-001 Lublin

ul. Krakowskie Przedmieście 70/3

phone
tel.:

(81) 534 95 55, (81) 534 95 51

ikonka email do uczelni

www.futura.edu.pl

lublin@futura.edu.pl

Lista Kierunków Szkoły Policealne
Dzienne Wieczorowe Zaoczne
Administracja dla obcokrajowców
Ekonomia
Ekonomia dla obcokrajowców
Finanse i Rachunkowość
Handel
Prace biurowe
Prawo i Administracja
Reklama i multimedia
Sprzedaż
Architektura krajobrazu
Florystyka
Meteorologia
Ochrona środowiska
Asystent osoby niepełnosprawnej
Opiekun w domu pomocy społecznej
Opiekunka środowiskowa
BHP
Budownictwo
CPG - Cyfrowe Procesy Graficzne
Drogi i mosty
Drogownictwo
Eksploatacja portów i terminali
Elektronika
Elektronika medyczna
Elektryka
Fototechnika
Geodezja
Geofizyka
Geologia
Informatyka
Informatyka dla Obcokrajowców
Mechanika
Mechatronika
Optyka
Papiernictwo
Poligrafia
Produkcja radiowa i telewizyjna
Telekomunikacja
Transport kolejowy
Urządzenia audiowizualne
Fryzjerstwo
Kosmetyka
Kosmetyka - dzienna
Gastronomia
Hotel Menagment
Hotelarstwo
Kelner
Kucharz
Technolog żywności
Żywienie i gospodarstwo domowe
Logistyka
Spedycja
Turystyka