Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Atut Lider Kształcenia

Szkoła policealna

Atut Lider Kształcenia

00-697 Warszawa

Al. Jerozolimskie 49/29 ( II piętro)

tel.:

22 299 37 81, 536 007 399

Lista Kierunków Szkoły Policealne
Dzienne Wieczorowe Zaoczne
Administracja
Archiwizacja
Asystent osoby niepełnosprawnej
Finanse i Rachunkowość
Florysta
Geodezja
Geologia
Ochrona Fizyczna Osób i Mienia
Opiekun osoby starszej
Opieka Środowiskowa
Opiekun w Domu Pomocy Społecznej
Produkcja Filmowa i Telewizyjna
Technik BHP
Technik eksploatacji portów i terminali
Technik optyk
Technik usług kosmetycznych
Technik weterynarii
Teleinformatyka
Telekomunikacja
Transport drogowy
Turystyka wiejska
Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej
Usługi pocztowe i finansowe
Wiertnictwo

O Szkole...

Kim jesteśmy?
Jesteśmy ogólnopolską siecią szkół i placówek oświatowych. Ponad 11 lat doświadczenia w 21 miastach w Polsce. Szkoły policealne, policealne szkoły medyczne (dawniej studium policealne), licea ogólnokształcące (liceum dla dorosłych), gimnazja (dla dorosłych), kursy i szkolenia. Kształcimy w systemie zaocznym i stacjonarnym. Prowadzimy zapisy na wszystkie semestry, więc możesz powrócić do przerwanej nauki lub po porostu zmienić swoją zwykłą szkołę i uczyć się z liderami!
Szkoły medyczne (studium medyczne)
Trendy lokalnego rynku pracy wskazują na zapotrzebowanie pracowników w sektorze niektórych zawodów medycznych. Szkoły medyczne Atut Lider Kształcenia, wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu, proponując kształcenie w kilkunastu zawodach związanych ze zdrowiem. Kierunki kształcenia dobraliśmy w sposób pozwalający na dopasowanie zawodu nie tylko do potrzeb rynku pracy, ale przede wszystkim do zainteresowań i oczekiwań słuchaczy. Kierunki te cieszą się dużą popularnością, ze względu na bardzo dobre perspektywy pracy oraz możliwość uzyskania państwowych uprawnień do wykonywania zawodu.
Szkoły policealne (studium policealne)
Szkoły policealne są w tej chwili najlepsza alternatywa dla studiów wyższych. W ramach szkół, które nazywano do niedawna studium policealne, można teraz nabyć wiedzę, umiejętności i tytuł zawodowy technika, który umożliwia absolwentom lepszy start na rynku pracy. Osobom nieco starszym pozwala ona na przekwalifikowanie się zgodnie z wymogami rynku lub uzupełnienie edukacji dla już pracujących w zawodzie. Szkoła policealna, to edukacja zawodowa skierowana do każdej grupy wiekowej!
Liceum i gimnazjum dla dorosłych
Liceum i gimnazjum dla dorosłych to propozycja dla osób, które nie kontynuowały nauki, a chcą zdobyć dalsze wykształcenie. Jednocześnie nie muszą rezygnować z pracy i codziennych obowiązków. My otwieramy drogę dalszego kształcenia się wszystkim, ponieważ prowadzimy zapisy na wszystkie semestry. W ten sposób masz szansę kształcić się dalej i zdobyć lepszą pracę. Ostatnia szansa na zapisanie się do gimnazjum i jego ukończenie.
Kursy i szkolenia
Celem naszych kursów i szkoleń jest podnoszenie kompetencji zawodowych, nabywanie nowych kwalifikacji oraz rozwój zainteresowań i pasji. Na zakończenie nauki uczestnicy otrzymają Certyfikat ukończenia kursu lub szkolenia. Na dokumencie zostaną szczegółowo opisane zagadnienia poruszane w trakcie kursu. Kończący kursy (prowadzone w ramach Centrów Szkoleniowych) otrzymają również zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej (załącznik nr 5 do rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych). Zaświadczenie upoważnia kursanta do prowadzenia własnej działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu czynności, której nauczył się na kursie.
Gwarantujemy najwyższą jakości usług w Polsce!

ATUT Lider Kształcenia – Szkoły policealne

Szkoły policealne, w ciągu ostatnich lat, systematycznie zyskują na popularności. Dużym zainteresowaniem cieszą się zarówno szkoły policealne mające uprawnienia szkół publicznych, które realizują podstawy programowe opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, jak i szkoły policealne rozwoju zawodowego.
Czas trwania nauki dla poszczególnych zawodów w Policealnej szkole zawodowej określają właściwe akty prawne. Nauka na większości kierunków trwa 2 lata, tj. 4 semestry.
W Policealnej szkole rozwoju zawodowego nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry
W ATUT Lider Kształcenia – Szkole policealnej mogą uczyć się osoby dorosłe, które ukończyły szkołę średnią, bez względu na to czy mają świadectwo dojrzałości!
Argumentem przemawiającym za wyborem szkoły policealnej jest bardzo niskie czesne (zdecydowanie niższe niż w szkołach wyższych). Kolejną zaletą, jaką posiadają szkoły policealne jest bogaty program nauczania, ukierunkowany na zdobycie umiejętności zawodowych, w konkretnym zawodzie. W harmonogramie zajęć, oprócz zajęć teoretycznych, znajdują się zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Szkoły policealne proponują dwa systemy kształcenia: zaoczny i stacjonarny. Takie rozwiązanie sprzyja osobom, które pracują i jednocześnie chcą uzupełnić wykształcenie oraz podnosić kwalifikacje.