Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Studia podyplomowe

Clark University

Studia I i II stopnia

Clark University

00-842 Warszawa

ul. Łucka 11

ikonka telefon do uczelni
tel.:

22 656 36 70

fax.:

22 656 36 15

Lista Wydzialów/Kierunków podyplomowe
S NW NZ

Master of Science in Professional Communication - Management (MSPC)

Master of Science in Professional Communication - Marketing (MSPC)

Master of Science in Information Technology (MSIT)

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Dolnośląska Szkoła Wyższa

53-609 Wrocław

ul. Wagonowa 9

ikonka telefon do uczelni
tel.:

71 358 27 00 (ogólny),
tel.: 71 358 27 13 (rekrutacja)

fax.:

71 358 27 14 (rektorat)

Lista Wydzialów/Kierunków podyplomowe
S NW NZ

Administracja samorządowa

Akademia biznesu

Akademia trenera

Aplikacje internetowe i mobilne (on-line)

Arteterapia – terapia przez sztukę

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

02-061 Warszawa

ul. Wawelska 14

ikonka telefon do uczelni
tel.:

22 825-80-34 w. 1, 22 825-80-35 w.1

fax.:

22 825-80-31

Lista Wydzialów/Kierunków podyplomowe
S NW NZ

Odnawialne źródła energii

Marketingowe zarządzanie ochroną zdrowia

Zarządzanie w Turystyce i Hotelarstwie

Gospodarka odpadami komunalnymi

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Sopot

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Sopot

81-745 Sopot

ul. Polna 16/20, pokój 019

ikonka telefon do uczelni
tel.:

58 72 14 690

fax.:

Lista Wydzialów/Kierunków podyplomowe
S NW NZ

Psychotraumatologia

Audyt psychologiczny i zarządzanie zmianą

Psychogerontologia: Specjalista d/s seniorów

Specjalista d/s HR

User Experience: Psychologia Projektowania

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne

Aktualności z Polski