Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Studia podyplomowe

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Warszawa

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Warszawa

03-815 Warszawa

ul. Chodakowska 19/31

ikonka telefon do uczelni
tel.:

22 517 98 33, 22 517 98 34

fax.:

Lista Wydzialów/Kierunków podyplomowe
S NW NZ
Menedżer rozwoju biznesu
Strategiczna analiza konkurencji
Strategiczne Zarządzanie Talentami i Rozwojem w Firmie
Digital Media
Professional Image. Psychologia wizerunku w biznesie i życiu publicznym
Creative Leadership. Jak efektywnie i twórczo zarządzać zespołami
Przygotowanie pedagogiczne
Psychologia sportu w nurcie sportu pozytywnego
Creative Coding
Zarządzanie i psychologia menedżerska
Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Negocjacje i mediacje
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej
Neurologopedia
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka od 0 do 6 roku życia
Nowoczesna komunikacja marketingowa
Psychologia sprzedaży i marketingu
Psychodietetyka
Psychoonkologia
Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej
Psychotraumatologia
Seksuologia kliniczna
Stosowana analiza zachowania w pracy z osobami z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju lub zachowania
Prawo medyczne i farmaceutyczne
Prawo weterynaryjne i sanitarne
Psychologia śledcza w praktyce operacyjnej i procesowej
Food Studies
Projektowanie Usług
User Experience Design / Product Design
Zarządzanie innowacją - design management
Psychologia transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego
Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej
Psychosomatyka i somatopsychologia
Podyplomowe Studium Coachingu
Job-Coaching - nowoczesne doradztwo zawodowe i coaching kariery
Nowe filmoznawstwo
Praktyczna psychologia motywacji
Praktyczna psychologia społeczna
Kształcenie głosu i mowy
Kwalifikacyjno – metodyczne studia nauczania języka angielskiego
Pomagisterskie studium logopedyczne
Psychologia pozytywna w edukacji i wychowaniu. Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży
Business English
Studia podyplomowe z tłumaczeń specjalistycznych: opracowania audiowizualne
Studia podyplomowe z tłumaczeń specjalistycznych: tłumaczenie poświadczone, sądowe i prawnicze
Studia podyplomowe z tłumaczeń specjalistycznych: tłumaczenie konferencyjne
Master Class of Management - psychologia działań menadżerskich
Psychologia społeczna w zarządzaniu rozwojem organizacji

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne

Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska

80-952 Gdańsk

ul. Traugutta 79

ikonka telefon do uczelni
tel.:

58 347-18-99, 58 347-18-61

fax.:

Lista Wydzialów/Kierunków podyplomowe
S NW NZ
Studia Podyplomowe: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Studia Podyplomowe: Controlling w Zarządzaniu Firmą
Studia Podyplomowe: dla Menedżerów Sprzedaży Edycja S-5
Studia Podyplomowe: Doradztwo podatkowe i podatki (Edycja I)
Studia Podyplomowe: Kadry Menedżerskiej do współpracy ze strukturami Unii Europejskiej
Studia Podyplomowe: Menedżerów Personalnych
Studia Podyplomowe: Menedżerskie dla Kadry Kierowniczej Oświaty
Studia Podyplomowe: w Zakresie Prawa i Funduszy Unii Europejskiej
Studia Podyplomowe: Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami
Studia Podyplomowe: Prawno-Menedżerskie, edycja G-32
Studia Podyplomowe: Przedsiębiorczość w Zarządzaniu Gospodarką Odpadami
Studia Podyplomowe: Public Relations
Studia Podyplomowe: Public Relations - Rzecznictwo Prasowe
Studia Podyplomowe: Rachunkowości I Finansów
Studia Podyplomowe: Rynek Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Studia Podyplomowe: Wycena Nieruchomości
Studia Podyplomowe: Zamówień Publicznych
Studia Podyplomowe: Zarządzania I Ewaluacji Projektów Współfinansowanych Z Funduszy Unii Europejskiej
Studia Podyplomowe: Zarządzanie Nieruchomościami
Studia Podyplomowe: Zarządzanie Administracją Publiczną oraz Audytu Wewnętrznego
Studia Podyplomowe: Zarządzanie Apteką
Studia Podyplomowe: Zarządzanie Firmą w Opiece Zdrowotnej
Studia Podyplomowe: Zarządzanie operacyjne w przedsiębiorstwie
Studia Podyplomowe: Zarządzanie projektami
Studia Podyplomowe: Zarządzanie Samorządem Terytorialnym
Studia Podyplomowe: Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Studia podyplomowe: Zarządzanie w organizacji pozarządowej

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne