Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


Zarządzanie ochroną środowiska


Jeśli Twoja praca wymaga (lub wymagać będzie) realizacji zadań związanych z zarządzaniem ochroną środowiska, a Ty chcesz poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności, poznaj kierunek studiów podyplomowych, który może Ci w tym pomóc!

Ochrona środowiska to bez wątpienia jedno z najważniejszych wyzwań współczesnego świata. Zarządzanie ochroną środowiska – zarówno w jednostkach administracyjnych, jak i w organizacjach – stało się wobec tego w ostatnich latach priorytetowym obszarem działania, regulowanym dodatkowo odpowiednimi zapisami prawnymi. Ważne jest, aby ochroną środowiska zarządzać w sposób zintegrowany z ogólnym systemem zarządzania (np. gminą czy przedsiębiorstwem), dążąc równocześnie do zrównoważonego rozwoju – studia podyplomowe na kierunku „zarządzanie ochroną środowiska” pozwalają zdobyć niezbędną ku temu wiedzę i przydatne umiejętności.

Cel studiówStudia podyplomowe z zakresu zarządzania ochroną środowiska są odpowiedzią na potrzebę wykształcenia wysoko wykwalifikowanych menedżerów – specjalistów w swojej dziedzinie, rozumiejących zarówno procesy kształtujące środowisko przyrodnicze, jak i prawne, ekonomiczne i społeczne mechanizmy, które wpływają na postawy i działania społeczeństwa, a które dotyczą ochrony środowiska.

Absolwenci zyskują kwalifikacje pozwalające im z powodzeniem realizować obowiązki zawodowe związane z pracą w administracji rządowej i samorządowej, organizacjach kontrolnych, służbach ochrony środowiska, gospodarce komunalnej, organizacjach ekologicznych, oświacie, parkach narodowych i krajobrazowych, działach ochrony środowiska w przedsiębiorstwach przemysłowych i tym podobnych. Ukończenie studiów podyplomowych nie tylko sprzyja zyskaniu nowych kompetencji, ale i podnosi atrakcyjność pracownika w oczach pracodawcy, a nierzadko warunkuje nawet awans.

Dla kogo te studia?Adresatami studiów są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów I lub II stopnia, które pragną poszerzyć lub ugruntować swoją wiedzę na temat ochrony środowiska. Grupą docelową są pracownicy urzędów, samorządów, przedsiębiorstw przemysłowych lub usługowych, instytucji i jednostek gospodarczych i tym podobnych, którzy chcą się rozwijać zawodowo, a także absolwenci uczelni wyższych mający w perspektywie zatrudnienie w wymienionych podmiotach.

Organizacja, opłatyStudia podyplomowe z zakresu zarządzania ochroną środowiska trwają dwa semestry i prowadzone są w trybie niestacjonarnym. Zjazdy odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie, w weekendy. Szczegółowy harmonogram zjazdów każda z uczelni ustala z osobna. Koszt studiów wynosi od 3,4 tysiąca złotych do 5 tysięcy złotych, niektóre uczelnie pobierają także wpisowe. Po ustaleniu warunków spłaty z uczelnią, istnieje możliwość rozłożenia czesnego na raty.

Program studiów. Czego się nauczę?Przykładowy program studiów podyplomowych (na Politechnice Łódzkiej) z zarządzania ochroną środowiska uwzględnia następujące przedmioty:
- rozwój zrównoważony;
- systemy zarządzania środowiskowego;
- zapobieganie zanieczyszczeniu;
- narzędzia komputerowe w zarządzaniu środowiskowym;
- zarządzanie zużyciem energii;
- wymagania prawne dotyczące środowiska;
- zarządzanie gospodarką odpadami;
- zarządzanie problemami hałasu;
- ekonomia ochrony środowiska;
- zarządzanie bezpieczeństwem środowiskowym;
- ocena ekonomiczna przedsięwzięć pro środowiskowych;
- koncepcje zarządzania;
- pozwolenia środowiskowe i sprawozdawczość.

Zajęcia dydaktyczne mają formę wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Aby uzyskać świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, należy zaliczyć wszystkie przedmioty, a także złożyć i obronić pracę dyplomową.

RekrutacjaRekrutacja na studia podyplomowe ma zazwyczaj charakter otwarty – jest tak również w przypadku kierunku „zarządzanie ochroną środowiska”. Na studia rekrutować się można, składając komplet wymaganych dokumentów w sekretariacie, lub – jak w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy – wypełniając elektroniczny formularz. Szczegóły dotyczące naboru na studia znaleźć można na stronach internetowych wybranej uczelni.

Red. B. Stachnik

Data publikacji: 16.03.2021