Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


Rachunkowość i finanse


Pracujesz w finansowo-księgowym dziale firmy i chcesz podnieść swoje kompetencje? A może masz zamiar ubiegać się o certyfikat księgowego? Masz własną firmę i chcesz samodzielnie zająć się księgowością? – Z pewnością zainteresują Cię studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów!

Studia podyplomowe na kierunku rachunkowość i finanse służą przede wszystkim dostarczeniu słuchaczom merytorycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności, które są niezbędne, aby samodzielnie prowadzić księgi rachunkowe rozmaitych podmiotów gospodarczych. Ich celem jest również przygotowanie słuchaczy do optymalnego wykorzystania rachunkowości i finansów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Uczestnicy studiów poznają w toku nauki metody opisu sytuacji finansowej oraz stanu majątkowego przedsiębiorstwa, a także zasady jego oceny i analizy, co z kolei pozwala na podejmowanie trafnych decyzji gospodarczych. Ważnym zadaniem studiów jest oczywiście przekazanie słuchaczom zasad finansowania działalności bieżącej i rozwojowej przedsiębiorstwa.

Adresaci studiów – dla kogo rachunkowość i finanse?Adresatami studiów są pracownicy finansowo-księgowi przedsiębiorstw oraz biur rachunkowych pragnący podnieść swoje kwalifikacje lub osoby, które zamierzają dopiero ubiegać się o takie stanowisko. Słuchaczami zostają często także osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Warunkiem podjęcia studiów podyplomowych jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia). Jako że Ministerstwo Finansów zwalnia absolwentów studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i finansów (którzy – poza ukończeniem tych studiów – posiadają co najmniej trzyletnią praktykę w księgowości) z egzaminu państwowego dla osób ubiegających się o certyfikat księgowy, który zezwala na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (zgodnie z Ustawą o Rachunkowości), studia kierowane są także do osób zainteresowanych uzyskaniem takiej licencji.

Organizacja studiów, opłaty za naukęStudia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów trwają dwa semestry. W tym czasie słuchacze zobligowani są do uczestnictwa w weekendowych zjazdach odbywających się zazwyczaj dwa razy w miesiącu. Koszt takich studiów wynosi od około 4 tysięcy złotych do 7 tysięcy złotych (w zależności od wybranej uczelni), słuchacze mogą jednak wnioskować o rozłożenie czesnego na raty (o szczegóły warto zapytać w odpowiednim sekretariacie studiów podyplomowych wybranej uczelni).

Program studiówProgram studiów obejmuje z reguły następujące przedmioty:
- księgi rachunkowe i sprawozdawczość finansowa;
- analiza działalności przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych;
- rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza;
- podatki i cła;
- elementy prawa o działalności gospodarczej;
- zarządzanie majątkiem obrotowym;
- finansowa ocena projektów inwestycyjnych;
- współpraca przedsiębiorstwa z bankiem;
- symulacje biznesowe;
- systemy informatyczne w rachunkowości;
- prawo: gospodarcze, cywilne, pracy;
- seminarium podyplomowe.

Atrakcyjny program studiów powinien uwzględniać laboratoria komputerowe – zapoznanie się z podstawami efektywnego wykorzystywania komputerów w analizie finansowej czy rachunkowości, a także z zasadami interpretacji ksiąg rachunkowych, które prowadzi się komputerowo, z pewnością przyda się uczestnikom studiów w pracy zawodowej.

RekrutacjaRekrutacja kandydatów jest otwarta. Kandydaci przyjmowani są na studia według kolejności zgłoszeń. Podstawą rekrutacji jest kompletna aplikacja złożona w terminie. W jej skład wchodzi między innymi dyplom ukończenia studiów (oryginał lub odpis), podanie o przyjęcie na studia, CV lub życiorys, dowód albo deklaracja wpłaty, fotografie do legitymacji oraz kserokopia dowodu osobistego.

Red. B. Stachnik

Data publikacji: 07.09.2020