Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami


Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami to kierunek studiów podyplomowych, ukończenie których umożliwia zdobycie licencji wydawanej przez ministra infrastruktury. Ta z kolei zezwala na samodzielną pracę w ciekawym zawodzie.

Pośrednik w obrocie nieruchomościami to zawód, który polega na kojarzeniu stron transakcji kupna/sprzedaży/zamiany/najmu/wynajmu nieruchomości oraz na doradztwie dotyczącym tej tematyki. Jest to zawód licencjonowany, co ogranicza konkurencję, oraz wolny – to z kolei wpływa na znacząco na atrakcyjność tej profesji (szczególnie dla osób, które cenią sobie samodzielną organizację pracy, brak codziennej rutyny oraz możliwość „szefowania” samemu sobie). Co ważne, aby rozpocząć działalność związaną z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, wystarczy posiadać wiedzę, umiejętności, laptop i telefon – ani biuro, ani kapitał finansowy na tak zwany start nie są potrzebne.

Studia podyplomowe sposobem na licencję1 stycznia 2008 roku, kiedy to weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, zniesiono państwowy egzamin. Obecnie, aby uzyskać licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami, należy posiadać wykształcenie wyższe i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie, a następnie obyć praktykę. Osoba, która ubiega się o licencję, nie może być karana, musi także posiadać całkowitą zdolność do wykonywania czynności prawnych. Licencję wydawaną przez ministra infrastruktury może otrzymać tylko osoba fizyczna.

Dla kogo te studia?Studia podyplomowe na kierunku pośrednictwo w obrocie nieruchomościami przygotowano z myślą o osobach, które zamierzają uzyskać licencję pośrednika, uprawniającą do samodzielnego praktykowania tego zawodu. Kandydaci nie muszą posiadać żadnego doświadczenia związanego z rynkiem nieruchomości – uczelnie otwarte są na nowicjuszy w tej dziedzinie. Przyszli pośrednicy muszą jednak legitymować się dyplomem studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich). Powinna ich cechować komunikatywność, otwartość i łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz samodyscyplina (z uwagi na wolny charakter zawodu). W toku nauki słuchacze zdobędą wiedzę prawną, ekonomiczną i finansową niezbędną do wykonywania tej profesji.

Program studiówDecydując się na wybór uczelni, zwróćmy uwagę, czy program studiów realizuje przewidziane wymogi programowe dla studiów podyplomowych na kierunku pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – a więc czy są one zgodne z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania.

Oto przykładowe przedmioty, w których uczestniczyć będą słuchacze:
- pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości;
- stosunki cywilno-prawne;
- własność i inne formy prawa rzeczowe;
- gospodarka mieszkaniowa;
- gospodarka nieruchomościami;
- prawo spółdzielcze;
- podstawy prawa i postępowania administracyjnego;
- postępowanie upadłościowe i egzekucyjne;
- podstawy prawa spółek;
- podstawowe informacje z zakresu ochrony danych osobowych;
- zamówienia publiczne;
- zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców;
- podstawy finansów publicznych;
- rynek nieruchomościowy;
- ocena ekonomicznej efektywności inwestycji;
- pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jako działalność zawodowa;
- umowa pośrednictwa nieruchomościami;
- podatki i opłaty w obrocie nieruchomościami;
- zabezpieczenia finansowe i prawne;
- współpraca z bankami i instytucjami finansowymi;
- notariusz w obrocie nieruchomościami;
- sztuka argumentacji
i inne.

Organizacja studiów i opłatyStudia trwają dwa semestry – w tym czasie odbywają się weekendowe zjazdy (z reguły dwa razy w miesiącu). Opłata za studia wynosi – w zależności od wybranej uczelni – od 3 tysięcy do 7 tysięcy złotych. Istnieje możliwość rozłożenia czesnego na raty, o szczegóły należy pytać w odpowiednim sekretariacie studiów podyplomowych.

Studia podjąć można między innymi na Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, w warszawskiej Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Szkole Głównej Handlowej, a także na krakowskim Uniwersytecie Rolniczym.

Nabór kandydatówRekrutacja odbywa się zazwyczaj raz do roku. Ma ona charakter otwarty, a o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Należy zatem pilnować terminów, aby nie spóźnić się ze złożeniem kompletnej aplikacji. Kandydat powinien zawczasu przygotować między innymi podanie o przyjęcie na studia, odpis lub oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych, życiorys lub CV, dowód wpłaty czesnego i opłaty rekrutacyjnej (jeśli jest pobierana), dwie fotografie (format legitymacyjny) oraz kserokopię dokumentu ze zdjęciem.


Red. B. Stachnik

Data publikacji: 31.08.2020