Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Menedżer sportu

Menedżer sportuJeśli wiążesz swoją przyszłość zawodową z zarządzaniem prężnie rozwijającą się branżą sportową, z pewnością zainteresuje Cię oferta studiów podyplomowych dla menedżerów sportu. Dowiedz się więcej!

Sport jest istotnym elementem codzienności wielu Polaków, a dbałość o kondycję fizyczną nabiera coraz większego znaczenia społecznego. Świadomość korzyści wynikających ze zdrowego stylu życia, ale także moda na takowy, powoduje, że jak grzyby po deszczu powstają nowe centra i obiekty sportowe – kluby fitness, siłownie, aquaparki itp. – oraz rekreacyjne. Równocześnie rośnie zapotrzebowanie na kadrę menadżerską, która mogłaby nimi sprawnie i skutecznie zarządzać. Doskonałym startem dla przyszłych menedżerów sportu okażą się studia podyplomowe z zakresu zarządzania w sporcie.

Czego się nauczę?

Dzięki studiom podyplomowym dla menedżerów sportu słuchacze pogłębią i uporządkują swoją wiedzę z zakresu zarządzania w konkretnej branży, jaką jest szeroko rozumiany sport. Studia na tym kierunku pozwolą również zdobyć kompetencje z zakresu kierowania instytucjami czy firmami z branży sportowej oraz wiedzę i umiejętności niezbędne podczas organizacji imprez sportowych czy przy podejmowaniu efektownych działań marketingowych i promocyjnych. Co ważne, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych będzie gwarantem posiadanych kwalifikacji, który w wielu przypadkach może otworzyć drzwi do awansu lub tak zwanego „przebranżowienia”.

Dla kogo te studia?

Z uwagi na profil studiów podyplomowych dla menedżerów sportu, słuchaczami są osoby związane zawodowo między innymi z klubami i związkami sportowymi, obiektami sportowo-rekreacyjnymi czy firmami przemysłu sportowego. Adresatami studiów są również instruktorzy, trenerzy oraz nauczyciele wychowania fizycznego, a także osoby zajmujące się szeroko rozumianą edukacją sportową oraz pracownicy organizacji pozarządowych.Wśród słuchaczy nie brak też pracowników administracji publicznej, którzy z uwagi na zakres obowiązków zawodowych muszą zgłębić tematykę zarządzania w sporcie. Oferta studiów podyplomowych dla menedżerów sportu wydaje się również szczególnie interesująca dla sportowców kończących karierę zawodową, którzy pragną być nadal związani ze sportem.

Program studiów

W toku studiów podyplomowych dla menedżerów sportu słuchacze uczestniczą w zajęciach teoretycznych i praktycznych, podczas których zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu:- organizacji i zarządzania;- podstaw działalności gospodarczej;- finansów i rachunkowości w działalności firmy;- sponsoringu sportu;- marketingu sportu;- zarządzania i promocji wydarzeń sportowych;- finansowania sportu;- zarządzania obiektami sportowymi i rekreacyjnymi;- zarządzania klubem i związkiem sportowym;- socjologii sportui innych.

Organizacja studiów, koszty

Studia podyplomowe dla menedżerów sportu podjąć można zarówno na publicznych uczelniach, w tym na uczelniach sportowych (w Akademiach Wychowania Fizycznego), jak i w prywatnych szkołach wyższych. Nauka trwa zazwyczaj dwa semestry. Słuchacze spotykają się dwa razy w miesiącu (zwykle w weekendy). Koszt uczestnictwa wynosi, w zależności od wybranej uczelni, od 2,5 tysiąca złotych do 4,5 tysiąca złotych za oba semestry, wiele uczelni oferuje jednak kandydatom możliwość rozłożenia czesnego na raty. Osobną kwestią są opłaty rekrutacyjne, z którymi liczyć się muszą kandydaci – nie są one jednak wysokie (ok. 200 złotych).

Rekrutacja

Kandydaci na studia podyplomowe dla menedżerów sportu powinni pamiętać, że rekrutacja przeprowadzana jest z reguły według kolejności zgłoszeń. Warto więc pilnować terminów i przed upływem wyznaczonej daty złożyć komplet wymaganych dokumentów. W skład aplikacji wchodzi między innymi podanie o przyjęcie na studia; dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia; zdjęcia w formacie legitymacyjnym oraz dowód uiszczenia opłaty wpisowej. Uczelnie sportowe wymagają również zazwyczaj zaświadczenia lekarskiego braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w Akademii Wychowania Fizycznego.Red. B. Stachnik

Data publikacji: 10.12.2018