Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Farmacja

FarmacjaKonieczność stałego podnoszenia kwalifikacji jest niejako wpisana w pracę farmaceuty. Dynamiczny rozwój rynku farmaceutycznego wymaga, aby stale uaktualniać wiedzę o produktach leczniczych i udoskonalać kompetencje związane z pracą w wybranym obszarze tego przemysłu. Nie tylko po to, aby być „na bieżąco”, ale i po to, aby awansować. Doskonałą metodą na wspomniany rozwój zawodowy jest podjęcie studiów podyplomowych.

Rozróżnić należy tutaj jednak podyplomowe studia specjalizacyjne (podejmowane po uzyskaniu dyplomu magistra), po ukończeniu których uzyskać można tytuł specjalisty farmacji, oraz podyplomowe studia z zakresu farmacji przeznaczone nie tylko dla dyplomowanych farmaceutów, ale i dla absolwentów innych kierunków. Przyjrzyjmy się bliżej obu rodzajom studiów.

 

Co po dyplomie? – Specjalizacja

 

Absolwenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku „farmacja” mają możliwość uzyskania tytułu specjalisty z wybranego obszaru farmacji. Warunkiem ku temu jest posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy w zawodzie oraz podjęcie podyplomowych studiów specjalizacyjnych.

Studia specjalizacyjne zwieńczone są egzaminem państwowym. Oto aktualnie prowadzone programy specjalizacyjne dla farmaceutów:

 • analityka farmaceutyczna;
 • bromatologia;
 • farmacja apteczna;
 • farmacja kliniczna;
 • farmacja szpitalna;
 • farmacja przemysłowa;
 • farmakologia;
 • lek roślinny;
 • mikrobiologia i biotechnologia farmaceutyczna;
 • toksykologia;
 • zdrowie publiczne;
 • zdrowie środowiskowe.

 

Organizacja studiów specjalizacyjnych

 

Studia specjalizacyjne I stopnia trwają 3 lata, a po ich ukończeniu rozpocząć można kolejne, półtoraroczne studia specjalizacyjne II stopnia. Co ważne, w toku takich studiów uczestniczy się w kursach specjalizacyjnych przewidzianych w programie danej specjalizacji (z programami specjalizacji zapoznać się można na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego) i równocześnie odbywa staż specjalizacyjny w miejscu pracy.

Szczegółowe zasady odbywania specjalizacji reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji oraz uzyskania tytułu specjalisty przez farmaceutów z dnia 15 maja 2003 r.

 

Studia podyplomowe z zakresu farmacji

 

Standardowe studia podyplomowe z farmacji mają charakter udoskonalający – dzięki nim można uzupełnić lub rozszerzyć posiadaną wiedzę farmaceutyczną. Nie dają uprawnień do wykonywania zawodu farmaceuty, a ich program nie obejmuje zagadnień związanych z ogólnie rozumianą farmacją. Krakowskie Collegium Medicum oferuje kandydatom studia z zakresu farmacji przemysłowej, a Uniwersytet Medyczny w Łodzi – studia podyplomowe z zakresu farmacji medycznej.

Są to studia przeznaczone dla szerszej grupy odbiorców, nie tylko dla farmaceutów, ale i dla lekarzy, biologów, chemików czy menedżerów służby zdrowia – dla osób, które już pracują lub które zamierzają dopiero podjąć pracę w przemyśle farmaceutycznym.

 

Organizacja studiów podyplomowych, koszty

 

Wspomniane studia podyplomowe trwają znacznie krócej niż specjalizacja – jedynie dwa semestry. Nie są także sprzężone z praktyką zawodową słuchaczy. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym, podczas weekendowych zjazdów, raz lub dwa razy w miesiącu. Koszt takich studiów wynosi około 8 tysięcy złotych.

 

Program studiów podyplomowych

 

Program różni się oczywiście w zależności od profilu studiów – inaczej przebiega nauka na kierunku „farmacja medyczna”, inaczej zaś na kierunku „farmacja przemysłowa”. Mimo to wiele jest punktów wspólnych obu programów, na przykład: przedsiębiorstwo farmaceutyczne, zarządzanie w opiece zdrowotnej/zarządzanie przedsiębiorstwem, ochrona własności intelektualnej, wytwarzanie produktów leczniczych, badania kliniczne leków/farmakokinetyka.

 

Rekrutacja

 

Osoba, która pragnie rozpocząć studia specjalizacyjne, powinna w odpowiednim terminie złożyć komplet dokumentacji, w skład której wchodzą: - wniosek o rozpoczęcie specjalizacji; - odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej; - kserokopię „Prawa wykonywania zawodu farmaceuty”; - dokument potwierdzający staż pracy. Z kolei kandydat na studia podyplomowe zobowiązani są w wyznaczonym terminie dostarczyć: - odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej; - formularz zgłoszeniowy; - zdjęcia w formacie legitymacyjnym. O przyjęciu na studia decyduje zazwyczaj kolejność zgłoszeń. 


Data publikacji: 05.05.2021