Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Jak radzić sobie z rutyną w pracy?

Jak radzić sobie z rutyną w pracy?Wiele osób kojarzy pracę ze spadkiem motywacji, przykrym obowiązkiem i rutyną. Nie ulega wątpliwości, że elementy te nie są sprzymierzeńcami rozwoju naszej kariery zawodowej. Co więcej znaczna część pracowników twierdzi, że rutyna jest pozytywnym zjawiskiem, a wnioski takie źle prognozują na przyszłość. W jaki sposób można z nią walczyć?

Praca jest kojarzona z rutyną nie tylko przez Polaków. Jak pokazują międzynarodowe badania przeprowadzone przez firmę Edenred, również w krajach Europy Zachodniej takich jak: Niemcy, Belgia i Wielka Brytania praca utożsamiana jest z obowiązkami, a czasami wręcz stanowi brak źródła bezpieczeństwa. Rekordowy wynik pracowników, którzy podjęli walkę z rutyną odnotowano we Francji – 38%. Gdy pojawia się rutyna Rutyna często wkracza w nasze życie osobiste, jak i zawodowe. Zjawisko to powinno stanowić dla nas sygnał, że czas podjąć działania zmierzające ku zmianie. Pojawienie się rutyny w pracy oznacza, że znajdujemy się w momencie, gdy nie jesteśmy już niczym zainteresowani. Przekłada się to na brak rozwoju oraz wyeliminowanie potrzeby szukania odpowiedzi na pytania związane z pracą zawodową. Dzieje się tak, gdyż wszystkie czynności wykonujemy automatycznie, wyłączamy uwagę i nie podejmujemy trudu dalszego rozwoju.Kiedy zdecydować się na zmianę pracy Rutyna to doskonałe świadectwo biegłego opanowania powierzonych nam obowiązków, które nie zawsze niesie ze sobą pozytywne skutki. Poczucie opanowania wszystkich zadań niewątpliwie związane jest z ryzykiem popełnienia błędu i może wyprowadzić nas na manowce. Decyzję o zmianie pracy powinniśmy podjęć w sytuacji, gdy obecne stanowisko uniemożliwia nam rozwijanie kariery zawodowej. Warto mieć jednak świadomość, że w kolejnej firmie z czasem również może pojawić się rutyna. Jak walczyć ze zjawiskiem rutyny Rzeczywistość zawodowa w jakiej funkcjonujemy nieodłącznie łączy się ze zmianami, dlatego też pojawienie się rutyny nie działa na nas wzmacniającą, lecz wręcz przeciwnie – prowadzi do destrukcji. Nie można jej jednak mylić z profesjonalizmem, gdzie poza uwagą i ciekawością istnieje również świadomość, że nie ma ludzi nieomylnych. Walkę z rutyną można podjąć w formie niekończącego się drobnego ulepszania. Podstawę stanowi tu nieustanne zaangażowanie, a także dbałość o podnoszenie jakości własnej pracy, swojego produktu bądź miejsca pracy. Mówiąc wprost jest to oswojenie się ze zmianami, które polegają na poprawianiu, ulepszaniu i doskonaleniu.Zasady ułatwiające wprowadzenie zmian Walka z rutyną i zaprzyjaźnienie się ze zmianami to najlepsza droga do rozwoju własnej kariery zawodowej. Wprowadzając zmiany warto pamiętać o kilku elementach:
  • każdy problem stwarza możliwość – wszystkie pojawiające się komplikacje powinny być bodźcem do wprowadzenia zmian,
  • szukanie odpowiedzi na pytanie „dlaczego?” - to jedyna droga do poznania prawdziwego źródła problemu,
  • korzystanie z pomysłów innych osób – nie warto ograniczać się do własnych rozwiązań, rekomendacje przyjaciół i współpracowników mogą okazać się bardzo pomocne,
  • rozważanie wyłącznie pomysłów możliwych do realizacji – uparte trwanie przy niewyobrażalnie drogich rozwiązaniach może nie przynieść pożądanych efektów, najlepsze pomysły są z reguły nieskomplikowane i tanie,
  • bieżące korygowanie pojawiających się błędów – nie warto czekać, trzeba podjąć działanie,
  • zapamiętaj! wprowadzanie ulepszeń nie powinno mieć końca.

  • Data publikacji: 30.11.2015