Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Czego boimy się w pracy?

Czego boimy się w pracy?Praca na każdym stanowisku, niezależnie od tego czy ją lubimy, wiąże się ze wykonywaniem zadań wywołujących stres, zdenerwowanie, a nawet przerażenie. Negatywne odczucia przekładają się nie tylko na złe samopoczucie, ale również na efektywność i jakość pracy. Aby usprawnić własne funkcjonowanie w firmie oraz zwiększyć komfort pracy, warto dowiedzieć się z czego najczęściej wynika strach i w jaki sposób można z nim walczyć.

Do najpopularniejszych zawodowych lęków możemy zaliczyć:Uznanie za osobę niekompetentną - praca wiąże się z ciągłą obserwacją i oceną pracownika. Każda osoba pragnie zdobyć miano eksperta w danej dziedzinie, dlatego tej najbardziej boi się oceny posiadanych kompetencji.Niestosowny ubiór do pracy - granica pomiędzy zbyt formalnym oraz zbyt luźnym strojem jest bardzo wąska i krucha. Stanowi to powód codziennych dylematów pojawiających się przed wyjściem do pracy, a także dodatkowy element stresu. Pominięcie własnych obowiązków - każdy pracownik odczuje zdenerwowanie w momencie, gdy zapomni o wykonaniu bardzo istotnego zadania. Może być nim np. konieczność przekazania przełożonemu w ciągu godziny zleconego wcześniej projektu, którego wykonanie jest bardzo czasochłonne i nie zostało nawet rozpoczęte. Przemówienie na forum publicznym - z tremą zmagają się zarówno osoby zabierające głos przed grupą kilkudziesięciu osób, jak również pracownicy wygłaszający swoje zdanie przed kilkuosobową publicznością. Stres jest niezależny od formy przemówienia i może je wywołać powszechne zebranie zespołu, jak i branżowa konferencja. Zapamiętanie imion współpracowników - rozpoczynając pracę w nowej firmie, zazwyczaj w krótkim czasie wymaga się od nas zapamiętania imion kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu współpracowników. Jest to niezwykle frustrujące, szczególnie jeśli towarzyszy temu obowiązek poznania struktury organizacji i przyporządkowanie osobom danych stanowisk.Jedzenie w towarzystwie współpracowników - wiele osób wiąże to czynność z przekroczeniem tzw. strefy komfortu, gdyż może wiązać się to z upuszczeniem jedzenia, ubrudzeniem siebie bądź swojego ubrania. Krytyka szefa - rozmowa twarzą w twarz z przełożonym, który przekazuje uwagi na temat naszej pracy jest niezwykle stresującą sytuacją. Przyjęcie krytyki to trudna umiejętność, a jej kulturalne i merytoryczne odparcie jest jeszcze trudniejsze. JAK POKONAĆ CODZIENNE FOBIE?Wiedza i umiejętności są rzeczami nabytymi i bezwzględnie należy o tym pamiętać. W dowolnym momencie możemy podjąć trud podniesienia kwalifikacji, nauki nowych rzeczy oraz zdobycia kolejnych kompetencji. Warto przyjąć postawę determinującą, uwierzyć we własne siły, wykonać konstruktywną ocenę oraz wyciągnąć wnioski z zaistniałych sytuacji. Bardzo korzystnie działa również akceptacja własnych niedoskonałości i podejmowanie prób ich pokonania.

Data publikacji: 19.01.2016