Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności (WSIiU)(Niepublliczna)

palceholder

93-008 Łódź

ul. Rzgowska 17a

tel.:

42 27-50-100
wew. 455,
42 682-61-25

Artystyczna Grafika Komputerowa
Bezpieczeństwo informatyczne firmy
Edukacja wczesnoszkolna z językiem obcym
Etyka w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
Grafika multimedialna
Informatyka i technologie informacyjne dla nauczycieli
Inżynieria i produkcja audiowizualna
Kształcenie informatyczne w edukacji wczesnoszkolnej
Kwalifikacyjne studia podyplomowe: Wychowanie fizyczne
Pedagogiczne studia kwalifikacyjne
Pedagogika aktywności ruchowej z muzykoterapią
Pedagogika w zakresie wczesnej edukacji
Podyplomowe studia kwalifikacyjne Kompensacja i korekcja wad postawy
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne: Edukacja dla bezpieczeństwa
Technologie internetowe
Wychowanie fizyczne z rytmiką dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
Zamówienia publiczne
Zarządzanie klastrem
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy Unii Europejskiej
Zarządzanie systemem informatycznym firmy
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w Łodzi