Społeczna Akademia Nauk - Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Świdnicy

58-100 Świdnica

ul. Wałbrzyska 39

tel.:

74 662-62-03, 604 102 649

ikonka email do uczelni

swidnica@spoleczna.pl

Studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Wycena nieruchomości
Zarządzanie kryzysowe