Społeczna Akademia Nauk - Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Ostrów Wlkp.

ul. Wrocławska 93a

tel.:

62 735 63 70, 62 735 63 71

ikonka email do uczelni

dziekanat@swspiz.ostrowwlkp.pl

Studia podyplomowe
Akademia administracji systemem Linux
Akademia CISCO
Logistyka w przedsiębiorstwie
Rachunkowość w zarządzaniu firmą
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Zarządzanie firmą
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie
Zarządzanie kadrami w organizacji
Zarządzanie projektem