Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa (GWSH) im. Wojciecha Korfantego

Katowice

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

40-659 Katowice

ul. Harcerzy Września 3

Lista Wydzialów/Kierunków podyplomowe
S NW NZ
  » Organizacja Przyjazna Seniorom - NOWOŚĆ!!

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne