Administracja cyfrowa
Administracja publiczna i samorządowa
Animacja kultury z arteterapią i terapią zajęciową
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bibliotekoznawstwo w oświacie
Content marketing – nowość
Diagnoza, terapia i pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Doradztwo zawodowe
Edukacja i terapia dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Etyka
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna i promocja zdrowia
Historia i Wiedza o społeczeństwie
Logistyka – nowość
Logopedia ogólna z logopedią szkolną
Marketing w sporcie i e-sporcie – nowość
Medioznawstwo i zarządzanie informacją – nowość
Nauczanie Chemii
Nauczanie Geografii
Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (dla osób nieznających języka angielskiego)
Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (dla osób znających język angielski)
Nauczanie języka polskiego jako obcego – nowość
Nauczanie Matematyki i Fizyki
Nauczanie Muzyki
Nauczanie Plastyki i Techniki
Nauczanie Przyrody i Biologii
Negocjacje i mediacje w biznesie – nowość
Neurologopedia (tylko GWSH w Gdańsku)
Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Pedagogika specjalna
Prawo gospodarcze
Przygotowanie pedagogiczne z przygotowaniem do prowadzenia przedmiotów zawodowych
Surdopedagogika – nowość
Terapia integracji sensorycznej (autyzm, zespół Aspergera, ADHD, MPD, Zespół Downa, FAS)
Tyflopedagogika – nowość
Wychowanie do życia w rodzinie
Zamówienia publiczne – nowość
Zarządzanie oświatą – menadżer oświaty
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie zasobami ludzkimi
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w Gdańsku