Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) we Wrocławiu (Kierunek Zarządzanie )

Wrocław

Wydzialy/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Zarządzanie
    - Business Administration (ANG)
Cena za semestr od 400 złzł od od od

    - International Management (ANG)

    - Lean management i zarządzanie jakością

    - Marketing i social media

    - Menedżer sprzedaży

    - Project management

    - Psychologia i zarządzanie kapitałem ludzkim

    - Psychologia w zarządzaniu

    - Specjalista BHP

    - Zarządzanie biznesem

    - Zarządzanie i marketing (ścieżka dla nieekonomistów)

    - Zarządzanie małą i średnią firmą
Cena za semestr od 400 złzł od od od

    - Zarządzanie produkcją

    - Zarządzanie zasobami ludzkimi
Cena za semestr od 400 złzł od od od

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Zasady rekrutacji, rekrutacja on-line

Studia I stopnia
Studentem studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) WSB we Wrocławiu może zostać każda osoba z wykształceniem średnim, udokumentowanym świadectwem maturalnym. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów, podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych oraz uiszczenie opłaty wpisowej (nie dotyczy w okresie promocji 0 zł wpisowego). Uczelnia prowadzi rekrutację on-line

Sprawdź zasady rekrutacji na studia I stopnia w WSB we Wrocławiu w roku akademickim 2017/2018.

Studia II stopnia
Naukę na studiach II stopnia w Wyższej Szkole we Wrocławiu mogą podjąć wszyscy, którzy zdobyli dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich). Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów zgodnie z zasadami rekrutacji oraz uiszczenie opłaty wpisowej (nie dotyczy w okresie promocji 0 zł wpisowego). Uczelnia prowadzi rekrutację on-line

Sprawdź zasady rekrutacji na studia II stopnia w WSB we Wrocławiu w roku akademickim 2017/2018.

 

ikonka kierunki studiów
Kierunki studiów - artykuły