SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny we Wrocławiu (Kierunek Grafika)

Wrocław

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

53-238 Wrocław

ul. Ostrowskiego 30

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Grafika

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Grafika
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 3950 semestr
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 3950 semestr