Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (MWSLiT) we Wrocławiu (Kierunek Budownictwo - st. I stopnia inżynierskie)

Wrocław

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
  » Budownictwo - st. I stopnia inżynierskie

    - spec. Budownictwo dróg i mostów

    - spec. Drogi szynowe

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Kierunki studiów w MWSLiT