Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa Turystyka i rekreacja

Warszawa

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
uzupełniające
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN
» Turystyka i rekreacja
Cena za semestr od 2150zł od od od

    - spec. Hotelarstwo i gastronomia

    - spec. Zarządzanie w turystyce i rekreacji

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Turystyka i rekreacja
Tryb studiów Cena(zł) Za okres
stacjonarne 2350 semestr
niestacjonarne sobotnio-niedzielne 2150 semestr