Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Administracja Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2050zł od od od 2050zł

Architektura

Cena za semestr od od 3100zł od od

Bezpieczeństwo narodowe Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2350zł od od od 2350zł

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2350zł od od od

Facility Management* (profil na Zarządzaniu)

Cena za semestr od od od od 2350zł

Filologia angielska Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2500zł od od od 2500zł

Finanse i rachunkowość Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2350zł od od od 2350zł

Fizjoterapia Zobacz wiecej

Cena za semestr od od od 2900zł od 2900zł

Gospodarka przestrzenna* (profil na Zarządzaniu)

Cena za semestr od 2350zł od od od

Grafika Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2900zł od od od

Informatyka Zobacz wiecej

Cena za semestr od od 2700zł od od 2700zł

IT Management - nowość!

Cena za semestr od 3600zł od od od

Kosmetologia Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2850zł od od od 2850zł

Lingwistyka stosowana* (profil na Filologii) Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2500zł od od od

Logistyka Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2050zł od od od

Nowe media* (profil na Dziennikarstwie)

Cena za semestr od od od od 2350zł

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej Zobacz wiecej

Cena za semestr od 3900zł od od od

Pedagogika Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2000zł od od od

Pielęgniarstwo - Nowość!!

Cena za semestr od 2520zł od od od

Politologia

Cena za semestr od 2250zł od od od 2250zł

Prawo

Cena za semestr od od od 2700zł od

Psychologia Zobacz wiecej

Cena za semestr od od od 3050zł od

Resocjalizacja* (profil na Pedagogice) Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2000zł od od od

Socjokryminologia* (profil na Socjologii) Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2250zł od od od

Stosunki międzynarodowe Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2250zł od od od

Turystyka i rekreacja Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2150zł od od od

Zarządzanie Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2250zł od od od 2250zł

Zarządzanie w turystyce* (profil na Zarządzaniu)

Cena za semestr od od od od 2350zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Kontakt

00-842 Warszawa

ul. Łucka 11

tel.:

22 656 36 18, 22 656 31 05