Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

» Filologia angielska Zobacz wiecej

Cena za semestr od 2500zł od od od 2500zł

    - spec. Komunikacja międzykulturowa w biznesie i reklamie (Intercultural Communication in Business and Advertising) nowość!

    - spec. Komunikacja w środowisku europejskim nowość!

    - spec. Kulturoznawczo-literaturoznawcza

    - spec. Nauczycielska

    - spec. Tłumaczeniowa

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Kontakt

00-842 Warszawa

ul. Łucka 11

tel.:

22 656 36 18, 22 656 31 05