Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Studia Warszawa Kierunek MISH - 0 uczelni

Brak uczelni spełniających podane kryteria

Uczelnie z kierunkiem MISH w Warszawie

Masz szerokie zainteresowania humanistyczne? Trudno Ci się zdecydować na konkretny kierunek studiów? Być może zainteresuje Cię oferta Indywidualne Studiów Międzyobszarowych w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych, które powszechnie znane są jako MISH? Sprawdź, które uczelnie w Warszawie prowadzą takie studia!

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne (MISH) to kolegium działające na prawach wydziału, które istnieje na wybranych uniwersytetach w Polsce i umożliwia studiowanie kilku kierunków jednocześnie. Jest to możliwe dzięki elastycznemu trybowi studiów i programowi ustalanemu indywidualnie przez każdego studenta.

Ważnym aspektem studiów w ramach kolegium MISH jest kształtowanie postawy samodzielności. Jest to zasygnalizowane już w samej nazwie kolegium — słowem „indywidualne”. Student samodzielnie stawia sobie bowiem cele edukacyjne, choć pracuje „pod skrzydłami” opiekuna naukowego (tutora). Taka forma studiowania, która odchodzi od akademickich schematów, wymaga od studentów MISH-u również dużej samodyscypliny.

Dzięki takiemu modelowi studiowania, edukacja wyższa w ramach MISH pozytywnie wpływa na kształcenie nowoczesnych humanistów. Wymaga ono bowiem permanentnej gotowości do przekraczania granic wąskich specjalności, a także rozumienia języka, jakim posługują się dyscypliny pokrewne. Studia w ramach MISH zwiększają również umiejętność adaptacji absolwentów do dynamicznie zmieniających się warunków na rynku pracy.

Uczelnie w Warszawie, na których można studiować w ramach MISH

Jeśli chcesz podjąć studia MISH w Warszawie, to skieruj swoje kroki na Uniwersytet Warszawski. To w jego ofercie edukacyjnej znajdują się bowiem Indywidualne Studia Międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych — tak brzmi pełna nazwa kierunku, który skrótowo określa się mianem MISH.

Indywidualne Studia Międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych dostępne są na poziomie licencjata oraz magisterium. Jeśli chodzi o magisterium, to dostępne są dwa „warianty” MISH-u:
•dla absolwentów studiów licencjackich na innych kierunkach,
•dla absolwentów studiów licencjackich na MISH-u.

Studia MISH mogą również mieć formułę studiów jednolitych magisterskich — w zależności od kierunku, na którym student planuje uzyskać dyplom.

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne zostały uruchomione po raz pierwszy w roku akademickim 1993/94 właśnie na Uniwersytecie Warszawskim — stało się to z inicjatywy Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego (dzisiaj Wydziału „Artes Liberales”). Obecnie studia MISH dostępne są na 10 polskich uczelniach.

Zasady rekrutacji na MISH

Zasady kwalifikacji na MISH prezentują poniższe grafiki:
zdjecie
zdjecie
zdjecie
Źródło: https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=S1-MISH&kategoria=

Program studiów na MISH

Studia MISH realizowane są w dwóch obszarach:
1) Obszar ogólny, w ramach którego zdobywane są wiedza i umiejętności na różnych wydziałach danego uniwersytetu;
2) Obszar szczegółowy, w ramach którego student realizuje minimum programowe z tzw. dyscypliny kierunkowej.

Oznacza to, że student realizuje program wiodącego, wybranego przez siebie kierunku, z którego na koniec studiów będzie pisać pracę licencjacką lub magisterką, ale może też korzystać z oferty pozostałych wydziałów włączonych w projekt MISH. Tym sposobem, studiując np. filologię polską, student MISH-u może „dobrać” sobie przedmioty z dziennikarstwa, kulturoznawstwa czy bibliotekoznawstwa.

Studenci MISH są pełnoprawnymi studentami wszystkich wydziałów, które współtworzą Kolegium MISH. Mogą więc uczestniczyć we wszystkich prowadzonych w ich ramach zajęciach. Które to wydziały? Sprawdźmy:
•Wydział Filozofii i Socjologii,
•Wydział Historyczny,
•Wydział Neofilologii,
•Wydział Orientalistyczny,
•Wydział Polonistyki,
•Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji,
•Wydział Psychologii,
•Wydział Geografii i Studiów Regionalnych,
•Wydział Pedagogiczny,
•Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii,
•Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,
•Wydział Nauk Ekonomicznych,
•Wydział Prawa i Administracji,
•Instytut Ameryk i Europy,
•Instytut Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales,
•Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich.

Autor: Martyna KoniecznaWybrane kierunki studiów w mazowieckie