Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

NOWOŚĆ !!! w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

NOWOŚĆ !!! w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. GrzegorzewskiejOd października 2017 r. otwieramy nowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie Psychologii i Socjologii na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych APS. Są to 4-letnie bezpłatne studia stacjonarne, z wyjątkową ofertą skierowaną równocześnie do psychologów i socjologów.

W Polsce tylko trzy uczelnie prowadzą studia o podobnym charakterze. Zapraszamy kandydatów zainteresowanych dalszym rozwojem naukowym, kontaktem z Uczelnią o blisko stuletniej tradycji nauczania i możliwością poznania wielu znakomitych wykładowców i ekspertów z obszaru psychologii i socjologii. Proponujemy trzy bloki zajęć: 1) przygotowujące do pracy badawczej (np. Metody analizy danych ilościowych i jakościowych, Przygotowanie aplikacji grantowych i komunikowanie wyników badań), 2) rozwijające umiejętności dydaktyczne doktorantów (np. Dydaktyka szkoły wyższej, Praktyki) i 3) przygotowujące do napisania pracy doktorskiej, powiększające wiedzę i znajomość wybranych obszarów psychologii i socjologii. (np. Psychologia kliniczna i neuronauka, Współczesne teorie socjologiczne).Chcemy Państwa nauczyć tego, dlaczego warto badać, jak robić badania i jak zrozumieć to, co zbadamy.Dokładne informacje (program, rekrutacja, wymagane dokumenty, listę opiekunów) można odnaleźć na stronie internetowej Uczelni www.aps.edu.pl w zakładce: Studia doktoranckie. Dokumenty przyjmujemy do 10 lipca 2017 r.

Data publikacji: 01.06.2017
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Warszawa