Administracja
Automatyka i robotyka
Chemia lic.
Ekonomia
Elektronika i telekomunikacja
Elektrotechnika
Filologia angielska
Filologia polska
Finanse i rachunkowość
Fizjoterapia
Grafika
Grafika projektowa
Informatyka
Język francuski dla potrzeb zawodowych
Języki obce w komunikacji (e-)biznesowej
Kierunek lekarski
Kosmetologia
Mechatronika
Ochrona środowiska
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pielęgniarstwo
Położnictwo
Praca socjalna
Prawo
Psychologia
Technologia chemiczna
Technologia i zarządzanie produkcją
Wychowanie fizyczne
Wzornictwo

Opis uczelni - Akademia Tarnowska

Akademia Tarnowska, wcześniej Akademia Nauk Stosowanych i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, została utworzona w 1998 roku jako pierwsza w kraju uczelnia zawodowa nowego typu kształcąca na poziomie studiów licencjackich i inżynierskich. Aktualna oferta dydaktyczna zawiera 29 kierunków, w tym studia II stopnia i jednolite magisterskie, prowadzonych przez Wydziały Administracyjno-Ekonomiczny, Humanistyczny, Matematyczno-Przyrodniczy, Ochrony Zdrowia, Politechniczny i Sztuki, a także studia podyplomowe i kursy maturalne. Od początku powstania mury Uczelni opuściło ponad 25 tysięcy absolwentów, a obecnych studentów jest około 4 tysiące.

Kamieniem milowym w rozwoju Uczelni było zdobycie w 2022 roku kategorii naukowych w ramach dyscyplin „sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki” (kategoria A) oraz „automatyka, elektronika i elektrotechnika” (kategoria B+). Wysokie oceny dorobku naukowców Wydziałów Politechnicznego i Sztuki pozwoliły na przekształcenie Uczelni z typu zawodowego na uczelnię akademicką, co stało się 1 czerwca 2023 roku.

Akademia Tarnowska wydaje cztery czasopisma naukowe: „Health Promotion & Physical Activity”, „Science, Technology and Innovation”, „Problems of Economics and Law”, "Humanities and Cultural Studies". W ramach Uczelni działa kilkanaście studenckich kół prowadzących badania i wydających własne publikacje. Środowisko akademickie AT corocznie organizuje kilkadziesiąt konferencji naukowych, często zakończonych wydaniem monografii. W trakcie roku akademickiego z wydarzeń popularnonaukowych, w tym z Małopolskiej Nocy Naukowców, korzysta na Uczelni kilkanaście tysięcy osób, głównie uczniów szkół średnich.

Ciągły rozwój Akademii Tarnowskiej zaowocował w ostatnich latach uruchomieniem nowych kierunków, kształcących w dziedzinach cieszących się dużą popularnością wśród młodych ludzi takich, jak: technologia i zarządzanie produkcją, psychologia, prawo czy języki obce w komunikacji (e-)biznesowej. Kandydaci na studia będą mogli w najbliższym czasie aplikować na dwa nowe kierunki: lekarski oraz finanse i rachunkowość.

Akademia Tarnowska już od 26 lat stanowi naukowe serce regionu tarnowskiego, ściśle współpracując ze szkołami oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym. Kształci praktycznie, co sprawia, że jest kuźnią kadr dla polskiej gospodarki, a absolwenci Uczelni bez problemu odnajdują się na rynku pracy.