Uczelnie z Ludzką Twarzą - Akademia Morska w Szczecinie

Wywiad z Weroniką Bulicz - rzecznikiem uczelni Akademia Morska w Szczecinie

Lokalizacja: Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin

1. Jak długo działa Państwa uczelnia? Ilu ma studentów?
Akademia Morska w Szczecinie istnieje od ponad 70. lat - łącząc długą tradycję z nowoczesnym podejściem do badań i edukacji. Obecnie kształci się tutaj prawie 3500 studentów. 


2. Ile jest wydziałów / kierunków i które są najbardziej popularne? 

Na trzech wydziałach: Nawigacyjnym, Mechanicznym i Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu kształcimy na kierunkach: Nawigacja, Transport, Informatyka, Geodezja i Kartografia, Geoinformatyka, Oceanotechnika, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Logistyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji; Najpopularniejsze na poszczególnych wydziałach są: Nawigacja, Mechanika i Budowa Maszyn oraz Logistyka.

3. Czy  uczelnia w ostatnim czasie wprowadzała nowe kierunki/wydziały?
Nowości to Oceanotechnika, pozwalająca zgłębić tajniki budowy okrętów i jachtów, przybliżająca najnowsze trendy i technologie, które rozwijane są na świecie. Geoinformatyka - połączenie nauk związanych z geodezją oraz informatyką. To studia drugiego stopnia, które świetnie uzupełnią wiedzę i pozwolą wejść na rynek zarówno do sektora IT, jak i do branży geodezyjnej. W kolejnym roku uruchomimy także menedżerskie studia na kierunku Zarządzanie, a także unikalny kierunek - Żegluga Śródlądowa. 

4. Czy na uczelni studiują obcokrajowcy?  Jeśli tak, to ilu i z jakich państw w większości?
W Akademii Morskiej w Szczecinie studiuje już ok. 300 studentów zagranicznych. Wielu z nich pochodzi zza naszej wschodniej granicy - z Ukrainy i Białorusi, studiują u nas również osoby m.in. z Włoch, Kanady, Gruzji czy Indonezji. 

5. Czy uczelnia współpracuje z zagranicznymi uczelniami, czy prowadzi wymiany studenckie?
Prowadzimy współpracę z uczelniami m.in. z Niemiec, Hiszpanii, Indonezji, Chin i wciąż ją rozwijamy. Wymiany studenckie odbywają się również w ramach programu Erasmus+, a studenci chętnie korzystają z możliwości wyjazdów.


Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie6. Jak działa biuro karier, z jakimi firmami uczelnia współpracuje?
Nasze Biuro Karier wspiera studentów w wejściu na rynek pracy:

informuje o aktualnych ofertach pracy i stażów,
codziennie można tam skonsultować cv oraz inne dokumenty aplikacyjne,
przygotowuje do rozmów kwalifikacyjnych.
Biuro organizuje spotkania z pracodawcami, warsztaty, targi pracy. Na stałe współpracuje z firmami z branży morskiej, TSL, produkcyjnej oraz IT. Firmy chwalą sobie tę współpracę i chętnie zatrudniają absolwentów AM.

7. Czy często organizowane są konferencje, eventy, dni otwarte?
Dni otwarte organizujemy raz do roku, ale spotkania i otwarte wykłady organizowane są przez cały rok akademicki. Gościmy w naszych progach młodzież, która ma okazję wykonać zadania na symulatorach, zwiedzić statek, zobaczyć, jak wygląda studenckie życie.

8. Czy w ostatnim czasie uczelnia otrzymała nagrody i wyróżnienia?
Jesteśmy uczelnią certyfikowaną przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a także International Maritime Organization.

9. Jakie jest zaplecze naukowe i sportowe uczelni?
Akademia Morska w Szczecinie posiada kilkadziesiąt laboratoriów oraz specjalistycznych centrów szkoleniowo-badawczych, wyposażonych w nowoczesne symulatory, roboty, wirtualną rzeczywistość. Rozwijamy nasze zaplecze wraz z postępem technologicznym. Uczelnia posiada także pływalnię, salę gimnastyczną, strzelnicę sportową, a Akademicki Związek Sportowy AM prowadzi aż 17 sekcji. Możecie także próbować swoich sił w przedsięwzięciach kulturalnych i dołączyć do święcącego sukcesy Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie. 

10. Czy na uczelni działa system stypendiów naukowych lub socjalnych?
W AM mamy rozbudowany system pomocy materialnej i stypendiów. O stypendium socjalne możecie starać się od razu po rozpoczęciu nauki, później zaś – stypendiami naukowymi nagradzamy pracę i zaangażowanie w naukę i życie uczelni.

Studiujcie z nami na dobrym kursie! 

logo youtube

Filmy - Akademia Morska w Szczecinie

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE film promocyjny 2018

Akademia Morska to uczelnia cywilna, która kształci personel, doskonale przygotowany do pracy, zarówno na lądzie jak i na morzu. Absolwenci przygotowani są do wymogów stawianych przez rynek pracy, biegle posługują się językami obcymi oraz posiadają aktualną wiedzę techniczną. Studiujący na wydziałach: Mechanicznym oraz Nawigacyjnym mają określoną, przejrzystą ścieżkę kariery. Po studiach absolwenci mogą liczyć na pierwszą pracę z pensją w wysokości nawet 2000 euro miesięcznie.  Po kilku latach pracy można zdobyć tytuł kapitana żeglugi wielkiej lub starszego oficera mechanika i zarabiać nawet 5000 euro miesięcznie.  


#70lat Szkolnictwa Morskiego na Pomorzu Zachodnim

Film przedstawia historię powstawania Akademii Morskiej w Szczecinie. Uczelnia działa od 1945 roku, początkowo jako szkoła kształcąca kadry dla potrzeb gospodarki morskiej. Na Wałach Chrobrego, w potężnym klasycznym gmachu, ma swoją siedzibę. Na trzech wydziałach kształceni są przyszli oficerowie, nawigatorzy, mechanicy oraz wykwalifikowani pracownicy transportu. Uczelnia od początku istnienia rozwijała swoje zaplecze naukowo – badawcze. Zainwestowała min. we własne planetarium.  Dziś Akademia posada najnowocześniejsze symulatory potrzebne do szkolenia studentów oraz zawodowych nawigatorów.  


Praktyka pod żaglami - studenci AM na Kruzenszternie

Film prezentuje rejs jednym z największych żaglowców świata - STS Kruzensztern. Na tym statutu studenci Akademii Morskiej w Szczecinie zaliczali swoje praktyki morskie. Dowiadujemy się jak wygląda codzienna praca na morzu i ile wysiłku, przekraczania własnych granic oraz słabości, wymaga od marynarzy. Główną zasadą jest działanie w zespole.  Włożony wysiłek można zrekompensować sobie pięknymi widokami oraz niezapomnianymi przeżyciami. Studenci wypływają w rejsy o różnej długości np. dookoła świata lub konkretnego kontynentu. 


Inne wywiady

Wywiad z Kamilem Ulanieckim

Rozmowa Wiktorii Owsińskiej z Kamilem Ulaneckim, studentem drugiego roku zarządzania informacją i publikowania cyfrowego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Rozmowa na temat wyboru uczelni, kierunku studiów, ale też planów zawodowych. Studi...

Wywiad z Tomaszem Jermalonkiem Zastępcą Dyrektora ds. Promocji Społecznej Akademia Nauk

Społeczna Akademia Nauk - postaw na praktykę! Misją Społecznej Akademii Nauk jest kształcenie konkurencyjnych na krajowym i międzynarodowym rynku pracy odpowiedzialnych profesjonalistów, zdolnych sprostać wymaganiom XXI wieku, przygotowanych...

Wywiad z Katarzyną Baraniak Studentką I roku informatyki

UCZĘ SIĘ PRZEDMIOTÓW, KTÓRE RZECZYWIŚCIE SĄ POTRZEBNE W INFORMATYCE Programowanie systemowe i sieciowe, inteligentne systemy przetwarzania danych, multimedia, robotyka, programowanie gier komputerowych – to część specjalizacji, jakie mogą wybrać...

Wywiad z prof. ucz. dr inż. Waldemarem Gajda Prezydentem Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej

1. Jak długo działa Państwa uczelnia? Ilu ma studentów?Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (WSZ-SW) jest 6 najstarszą uczelnią niepubliczną w Polsce, działa od 1992 r. Obecnie na uczelni na jednym kierunku studiuje 1078 studentów.2. Ile jes...

Wywiad z Vladyslaw Boyko - Ukraina Student Grafiki, kierunku Sztuki Nowych Mediów, program anglojęzyczny

UCZYMY SIĘ, JAK MYŚLEĆ O SZTUCE I JAK TWORZYĆ KONCEPTYEdukacja artystyczna, sztuki wizualne i informatyka to dziedziny, na których bazuje kierunek grafika na Wydziale Sztuki Nowych Mediów w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. O tym,...

Wywiad z Rektorem WSTiJO - dr Włodzimierzem Banasikiem

- Jak długo działa Państwa uczelnia? Ilu ma studentów?Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie powstała w 2003 roku na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Założycielem Uczelni jest mgr Jadwiga Barbara Moroz. WSTiJO propo...