Uczelnie z Ludzką Twarzą - Akademia Morska w Szczecinie

Wywiad z Weroniką Bulicz - rzecznikiem uczelni

Lokalizacja: Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin

1. Jak długo działa Państwa uczelnia? Ilu ma studentów?
Akademia Morska w Szczecinie istnieje od ponad 70. lat - łącząc długą tradycję z nowoczesnym podejściem do badań i edukacji. Obecnie kształci się tutaj prawie 3500 studentów. 


2. Ile jest wydziałów / kierunków i które są najbardziej popularne? 

Na trzech wydziałach: Nawigacyjnym, Mechanicznym i Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu kształcimy na kierunkach: Nawigacja, Transport, Informatyka, Geodezja i Kartografia, Geoinformatyka, Oceanotechnika, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Logistyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji; Najpopularniejsze na poszczególnych wydziałach są: Nawigacja, Mechanika i Budowa Maszyn oraz Logistyka.

3. Czy  uczelnia w ostatnim czasie wprowadzała nowe kierunki/wydziały?
Nowości to Oceanotechnika, pozwalająca zgłębić tajniki budowy okrętów i jachtów, przybliżająca najnowsze trendy i technologie, które rozwijane są na świecie. Geoinformatyka - połączenie nauk związanych z geodezją oraz informatyką. To studia drugiego stopnia, które świetnie uzupełnią wiedzę i pozwolą wejść na rynek zarówno do sektora IT, jak i do branży geodezyjnej. W kolejnym roku uruchomimy także menedżerskie studia na kierunku Zarządzanie, a także unikalny kierunek - Żegluga Śródlądowa. 

4. Czy na uczelni studiują obcokrajowcy?  Jeśli tak, to ilu i z jakich państw w większości?
W Akademii Morskiej w Szczecinie studiuje już ok. 300 studentów zagranicznych. Wielu z nich pochodzi zza naszej wschodniej granicy - z Ukrainy i Białorusi, studiują u nas również osoby m.in. z Włoch, Kanady, Gruzji czy Indonezji. 

5. Czy uczelnia współpracuje z zagranicznymi uczelniami, czy prowadzi wymiany studenckie?
Prowadzimy współpracę z uczelniami m.in. z Niemiec, Hiszpanii, Indonezji, Chin i wciąż ją rozwijamy. Wymiany studenckie odbywają się również w ramach programu Erasmus+, a studenci chętnie korzystają z możliwości wyjazdów.


Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie6. Jak działa biuro karier, z jakimi firmami uczelnia współpracuje?
Nasze Biuro Karier wspiera studentów w wejściu na rynek pracy:

informuje o aktualnych ofertach pracy i stażów,
codziennie można tam skonsultować cv oraz inne dokumenty aplikacyjne,
przygotowuje do rozmów kwalifikacyjnych.
Biuro organizuje spotkania z pracodawcami, warsztaty, targi pracy. Na stałe współpracuje z firmami z branży morskiej, TSL, produkcyjnej oraz IT. Firmy chwalą sobie tę współpracę i chętnie zatrudniają absolwentów AM.

7. Czy często organizowane są konferencje, eventy, dni otwarte?
Dni otwarte organizujemy raz do roku, ale spotkania i otwarte wykłady organizowane są przez cały rok akademicki. Gościmy w naszych progach młodzież, która ma okazję wykonać zadania na symulatorach, zwiedzić statek, zobaczyć, jak wygląda studenckie życie.

8. Czy w ostatnim czasie uczelnia otrzymała nagrody i wyróżnienia?
Jesteśmy uczelnią certyfikowaną przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a także International Maritime Organization.

9. Jakie jest zaplecze naukowe i sportowe uczelni?
Akademia Morska w Szczecinie posiada kilkadziesiąt laboratoriów oraz specjalistycznych centrów szkoleniowo-badawczych, wyposażonych w nowoczesne symulatory, roboty, wirtualną rzeczywistość. Rozwijamy nasze zaplecze wraz z postępem technologicznym. Uczelnia posiada także pływalnię, salę gimnastyczną, strzelnicę sportową, a Akademicki Związek Sportowy AM prowadzi aż 17 sekcji. Możecie także próbować swoich sił w przedsięwzięciach kulturalnych i dołączyć do święcącego sukcesy Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie. 

10. Czy na uczelni działa system stypendiów naukowych lub socjalnych?
W AM mamy rozbudowany system pomocy materialnej i stypendiów. O stypendium socjalne możecie starać się od razu po rozpoczęciu nauki, później zaś – stypendiami naukowymi nagradzamy pracę i zaangażowanie w naukę i życie uczelni.

Studiujcie z nami na dobrym kursie! 

logo youtube

Filmy - Akademia Morska w Szczecinie

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE film promocyjny 2018

Akademia Morska to uczelnia cywilna, która kształci personel, doskonale przygotowany do pracy, zarówno na lądzie jak i na morzu. Absolwenci przygotowani są do wymogów stawianych przez rynek pracy, biegle posługują się językami obcymi oraz posiadają aktualną wiedzę techniczną. Studiujący na wydziałach: Mechanicznym oraz Nawigacyjnym mają określoną, przejrzystą ścieżkę kariery. Po studiach absolwenci mogą liczyć na pierwszą pracę z pensją w wysokości nawet 2000 euro miesięcznie.  Po kilku latach pracy można zdobyć tytuł kapitana żeglugi wielkiej lub starszego oficera mechanika i zarabiać nawet 5000 euro miesięcznie.  


#70lat Szkolnictwa Morskiego na Pomorzu Zachodnim

Film przedstawia historię powstawania Akademii Morskiej w Szczecinie. Uczelnia działa od 1945 roku, początkowo jako szkoła kształcąca kadry dla potrzeb gospodarki morskiej. Na Wałach Chrobrego, w potężnym klasycznym gmachu, ma swoją siedzibę. Na trzech wydziałach kształceni są przyszli oficerowie, nawigatorzy, mechanicy oraz wykwalifikowani pracownicy transportu. Uczelnia od początku istnienia rozwijała swoje zaplecze naukowo – badawcze. Zainwestowała min. we własne planetarium.  Dziś Akademia posada najnowocześniejsze symulatory potrzebne do szkolenia studentów oraz zawodowych nawigatorów.  


Praktyka pod żaglami - studenci AM na Kruzenszternie

Film prezentuje rejs jednym z największych żaglowców świata - STS Kruzensztern. Na tym statutu studenci Akademii Morskiej w Szczecinie zaliczali swoje praktyki morskie. Dowiadujemy się jak wygląda codzienna praca na morzu i ile wysiłku, przekraczania własnych granic oraz słabości, wymaga od marynarzy. Główną zasadą jest działanie w zespole.  Włożony wysiłek można zrekompensować sobie pięknymi widokami oraz niezapomnianymi przeżyciami. Studenci wypływają w rejsy o różnej długości np. dookoła świata lub konkretnego kontynentu. 


Inne wywiady

Wywiad z Kierownikiem studiów Administracyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego dr. Andrzejem Bieleckim

Na jakich kandydatów Państwo czekają?Od lat prowadzimy zajęcia dla studentów administracji w trybie zajęć sobotnio-niedzielnych. Dlatego w głównej mierze jest to oferta skierowana do osób pracujących, które uzupełniają swoje wykształcenie w kierunku wykonywanej pracy bądź też chciałyby zmienić profil swojego wykształcenia i podjąć się wykonywania nowej pracy. Oczywiście jest też wiele osób bezpośrednio po maturze, zwłaszcza takich, które chciałyby łączyć pracę zawodową w pełnym wymiarze i...

Wywiad z Tomaszem Jermalonkiem Zastępcą Dyrektora ds. Promocji

Społeczna Akademia Nauk - postaw na praktykę! Misją Społecznej Akademii Nauk jest kształcenie konkurencyjnych na krajowym i międzynarodowym rynku pracy odpowiedzialnych profesjonalistów, zdolnych sprostać wymaganiom XXI wieku, przygotowanych do aktywnego i twórczego udziału w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz realizacja badań i projektów naukowych na najwyższym poziomie. Chcemy, aby SAN wpływała na rozwój nowoczesnego społeczeństwa i gospodarki, aby była atrakcyjnym miejscem s...

Wywiad z Andrzejem Kokielem

 Jak długo działa Państwa uczelnia? Ilu ma studentów? Wydział Ekonomiczny w Szczecinie, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w zeszłym roku obchodził 10 lecie swojego istnienia. W Szczecinie jesteśmy obecni od kwietnia 2008 roku. Obecnie na uczelni studiuje prawie 2500 studentów. Ile jest wydziałów / kierunków i które są najbardziej popularne?WSB w Szczecinie oferuje studia pierwszego stopnia na jednym z 11 kierunków, i studia drugiego stopnia na 7 kierunkach. Oprócz tego  do wyboru jest p...

Wywiad z Martą Adamczyk – dyrektor ds. organizacji i rozwoju GWSH

- Jak długo działa Państwa uczelnia? Ilu ma studentów?To już 28 lat, od kiedy rozpoczęliśmy naszą działalność. Jesteśmy pierwszą niepubliczną uczelnią w województwie śląskim. W 1991 roku otworzyliśmy zatem nowy rozdział szkolnictwa wyższego w naszym regionie. W tym czasie mury uczelni opuściło ponad 50 tysięcy absolwentów. Aktualnie studiuje u nas blisko cztery tysiące studentów. - Ile jest wydziałów / kierunków i które są najbardziej popularne?W ofercie Górnośląskiej Wyższej Szkoły H...

Wywiad z dr Agnieszką Mroczek-Czetwertyńską, Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich PWSZ AS w Wałbrzychu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (PWSZ w Wałbrzychu) została utworzona na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. Jest pierwszą w naszym regionie całkowicie samodzielną uczelnią państwową. Po usilnych i długich staraniach rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 stycznia 2005 r. uczelnia otrzymała imię Angelusa Silesiusa. PWSZ w Wałbrzychu prowadzi studia pierwszego stopnia: licencjackie na kierunkac...

Wywiad z Aleksandrą Mysiakowska Pełnomocnikiem Kanclerza ds. relacji zewnętrznych

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi to do niedawna Uczelnia „z kobiecą twarzą”, co się zmieniło?Jeszcze dwa lata temu WSBiNoZ miała bardzo kobiece oblicze, a to dlatego, że 80% naszych studentów stanowiły właśnie Panie. Wynikało to z pewnością z oferty studiów. Do 2017 roku w Medyku kształciliśmy tylko na kosmetologii, dietetyce i pedagogice. Natomiast nasza oferta jest bardzo dynamiczna i stale się rozwija. Wprowadzamy nowe, ciekawe specjalności, a od roku akademickiego...