Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

II Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji

II Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii OrganizacjiW dniach 19-20 maja 2016 r. w sopockim wydziale Uniwersytetu SWPS odbędzie się II Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, organizowany przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy w Sopocie oraz Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji.

Celem zjazdu jest stworzenie miejsca wymiany doświadczeń oraz pogłębionej dyskusji naukowej oraz integracji różnych perspektyw naukowych.Do udziału w zjeździe zapraszamy osoby zajmujące się tematyką psychologii pracy i organizacji w teorii i praktyce. Oferta zjazdu skierowana jest zarówno do społeczności akademickiej (naukowców i studentów), jak i do praktyków.Ponad cztery lata temu, z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji odbył się Pierwszy Zjazd PSPO zatytułowany "W poszukiwaniu tożsamości psychologii pracy i organizacji", co stanowiło okazję do spotkania się psychologów pracy i organizacji z całej Polski. W kolejnych latach PSPO zorganizowało konferencję naukową "Bezpieczeństwo w transporcie. Znaczenie czynników psychologicznych" (2012), seminarium naukowe w ramach międzynarodowego cyklu "Small Group Meeting” (2013), podczas którego tematem przewodnim była "Edukacja absolwentów w ramach psychologii pracy i organizacji. Praktycy: w kierunku równych szans zdobywania doświadczeń”. Ostatnio, czyli 6 października 2015, zorganizowane zostało spotkanie kobiet z trzech sektorów gospodarki (biznes, organizacje publiczne i trzeci sektor) w ramach nowego międzynarodowego cyklu "Women at the TOP".Cele planowanego w dniach 19-20 maja 2016 r. II Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, organizowanego przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział Zamiejscowy w Sopocie oraz Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji:Stworzenie uczestnikom zjazdu reprezentującym różne ośrodki naukowe możliwości spotkania, wspólnej pracy oraz wymiany poglądów i doświadczeń zdobytych w trakcie badań z zakresu psychologii pracy i organizacjiPrezentacja wyników badań, zagadnień teoretycznych, metodologicznych oraz rozwiązań praktycznych związanych z funkcjonowanie człowieka w organizacji.Obszary tematyczne- Dobrostan pracownika. Emocje w pracy.- Zdrowie pracownika. Stres. Równowaga praca-rodzina.- Przedsiębiorczość. Samozatrudnienie. Rynek pracy. Formy zatrudnienia.- Zachowania organizacyjne. Zmiana i rozwój organizacji. Kultura i klimat organizacyjny.- Przywództwo i zarządzanie. Zespoły i grupy projektowe.- Rekrutacja i selekcja. Zarządzanie zasobami ludzkimi.Terminy i opłatyW ramach zjazdu planujemy sesje referatowe i plakatowe. Zjazd planowany jest na około 60 referatów trwających 15 minut, dlatego organizatorzy zastrzegają sobie możliwość selekcji zgłoszeń bądź skierowania ich do sesji plakatowej.Opłata konferencyjna wynosi 400 zł (z VAT) dla Członków PSPO z opłaconymi składkami członkowskimi oraz 450 zł (z VAT) dla pozostałych Uczestników i obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, posiłki i bankiet. Opłata ta dotyczy zarówno czynnego, jak i biernego uczestnictwa w konferencji.Uczestnicy we własnym zakresie organizują noclegi podczas trwania zjazdu.O możliwościach publikacji wystąpień powiadomimy później.Doktoranci i studenci mogą ubiegać się u organizatorów o zniżkę w opłacie konferencyjnej. W tej sprawie proszę o bezpośredni kontakt mailowy do organizatorów do dnia 31 stycznia.Wszelkie pytania należy kierować na adres: zjazd.pspo.sopot@swps.edu.plSzczegółowy terminarz:do 31 stycznia 2016 r. – termin nadsyłania abstraktów20 lutego 2016 r. – akceptacja wystąpieńdo 15 marca 2016 r. – wnoszenie opłaty zjazdowej15 kwietnia 2016 r. – ogłoszenie szczegółowego programu Zjazdu19–20 maja 2016 r. – ZjazdLokalizacjaUniwersytet SWPSWydział Zamiejscowy w Sopocieul. Polna 16/20, 81-745 Sopot

Data publikacji: 29.01.2016