Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Administracja Zobacz wiecej

Cena za semestr od 1800zł od od od 1800zł

Zarządzanie Zobacz wiecej

Cena za semestr od 1800zł od od od 1800zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

studia I i II stopnia na kierunkach administracja i zarządzanie

http://www.wszib.poznan.pl/studia/studia-i-i-ii-stopnia

Studia licencjackie I stopnia

Pierwszy poziom kształcenia obejmuje trwające 3 lata studia licencjackie. Po zrealizowaniu programu kształcenia studenci muszą obronić pracę dyplomową lub projekt dyplomowy, uzyskując w ten sposób wyższe wykształcenie zawodowe. Absolwenci mogą podjąć pracę w wyuczonym zawodzie, a także mogą zdecydować się na dalsze kształcenie na studiach drugiego stopnia lub podyplomowych.

Studia magisterskie II stopnia

Dwuletnie studia magisterskie pozwalają na zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności zawodowych. Kończą się obroną pracy dyplomowej lub projektu dyplomowego. Mogą się na nich kształcić absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich lub innych magisterskich na SWPS lub na innych uczelniach. Co więcej, niekoniecznie trzeba być absolwentem studiów na pokrewnym kierunku. Na początku pierwszego semestru odbywa się 8-godzinny blok zajęć wyrównujących, które pozwalają na uzupełnienie wiedzy wymaganej na danym kierunku. Dzięki temu studenci mają możliwość zdobycia dodatkowego zawodu, co otwiera przed nimi większe możliwości zawodowe.

 

Studia niestacjonarne realizowane w siedzibie uczelni lub na odległość

Poza ofertą studiów stacjonarnych, studenci mają możliwość kształcenia także w systemie niestacjonarnym. Zajęcia odbywają się wyłącznie w weekendy, średnio dwa razy w miesiącu. To bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które chcą połączyć zdobywanie wykształcenia z pracą zawodową.

Studia w formie e-learningu


Ciekawą formą kształcenia dla osób, które nie mają możliwości kształcenia stacjonarnego lub niestacjonarnego w jego tradycyjnej formie, są studia niestacjonarne prowadzone w formie e-learningu. W ich trakcie odbywają się jedynie 4 obowiązkowe zjazdy w semestrze, w trakcie których realizowane są wymagane programem kształcenia zajęcia praktyczne, warsztaty, seminaria i ćwiczenia. Pozostałe zajęcia, czyli przede wszystkim wykłady, dostępne są na platformie edukacyjnej Moodle w formie audiobooków lub plików tekstowych. Taka forma studiów wymaga systematyczności i samodzielnego przyswojenia sporej ilości wiedzy, pozwala natomiast do minimum ograniczyć przyjazdy na uczelnię. Zaliczenia oraz egzaminy z wszystkich zajęć odbywają się standardowo w trakcie sesji egzaminacyjnej.;

 

PROJEKT DYPLOMOWY

http://www.wszib.poznan.pl/projekt-dyplomowy

Nasi studenci mają możliwość wyboru sposobu zakończenia studiów pomiędzy obroną tradycyjnej pracy dyplomowej lub praktycznego projektu dyplomowego.

Projekt dyplomowy to:

 • Wspólna praca zespołu od 2 do 4 studentów dyplomantów
 • Rozwiązywanie problemu biznesowego lub społecznego wg standardów PMI
 • Praca pod okiem doświadczonych mentorów

Kładziemy nacisk na zdobywanie praktycznych umiejętności i wykorzystanie narzędzi, które od razu po zajęciach student może zastosować w pracy zawodowej.

 

Duży nacisk na kształcenie praktyczne

Studia na kierunkach zarządzanie oraz administracja, zarówno w ramach I, jak i II stopnia realizowane są z naciskiem na naukę praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych. Niemal połowa wszystkich realizowanych zajęć to ćwiczenia, warsztaty i projekty prowadzone przez doświadczonych praktyków, którzy dzielą się ze studentami wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w trakcie pracy w zawodzie. Dzięki temu studenci mogą poznać wybrany przez siebie zawód od strony praktycznej, wraz ze wszystkimi problemami czy trudnościami, które mogą się pojawiać w czasie codziennej pracy. 

 

WYKŁADOWCY Z DOŚWIADCZENIEM PRAKTYCZNYM

http://www.wszib.poznan.pl/wykladowcy-praktycy-biznesu

W naszej Uczelni 55% wykładowców to praktycy biznesu – dyrektorzy i prezesi największych przedsiębiorstw w Polsce, właściciele firm consultingowych i reklamowych, a także radcy prawni, sędziowie i pracownicy urzędów oraz banków.

Partnerem merytorycznym naszej Uczelni w zakresie zajęć z zarządzania projektami i analizy biznesowej jest Management Training Development Center. MT&DC od 20 lat oferuje zintegrowane programy szkoleń i certyfikacji z zakresu analizy biznesowej i zarządzania projektami (zarówno ,,Waterfall” jak i ,,Agile"), które powstały przy współpracy międzynarodowych partnerów: TwentyEighty Strategy Execution oraz George Washington University.

MT&DC posiada autoryzację: PMI® Global Registered Education Provider, IIBA® Endorsed Education Provider oraz certyfikat ISO 9001:2008.

 

Możliwość wyboru ścieżki edukacji i kariery

http://www.wszib.poznan.pl/rekrutacja

Programy studiów na kierunkach zarządzanie oraz administracja są przygotowywane w oparciu o aktualne wymagania rynku pracy oraz nieustanną analizę sytuacji w różnych sektorach gospodarki. Dzięki temu studenci mogą mieć pewność, że kształcą się w tych dziedzinach, w których nie będą mieli problemów ze znalezieniem satysfakcjonującego zatrudnienia. Co więcej, mają również możliwość wybierania spośród wielu atrakcyjnych specjalności, które pozwolą na kształcenie w tej dziedzinie, jaka ich faktycznie interesuje i z którą wiążą zawodową przyszłość. Na kierunku zarządzanie dostępne są takie specjalności, jak psychologia biznesu, coaching menadżerski czy negocjacje w biznesie, zarządzanie marką lub zarządzanie windykacją należności. Wszystkie przedmioty specjalnościowe są realizowane na dwóch ostatnich semestrach i poprzedzone wykładami, które mają przygotować studentów do zdobywania wiedzy specjalistycznej. 

 

SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE

http://www.wszib.poznan.pl/studia/kierunek-zarzadzanie

Przedmioty kierunkowe na Zarządzaniu zapewnią Ci pełen pakiet wiedzy i kompetencji menedżerskich, które pomogą świadomie zdecydować o wyborze specjalności. Cztery przedmioty specjalnościowe realizowane na dwóch ostatnich semestrach studiów dopełnią Twojego wizerunku jako profesjonalisty w danej dziedzinie.

Specjalności do wyboru na studiach I stopnia (licencjackich):

Specjalności do wyboru na studiach II stopnia (magisterskich):

 

SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU ADMINISTRACJA

http://www.wszib.poznan.pl/studia/kierunek-administracja

Przedmioty kierunkowe na Administracji zapewnią Ci pełen pakiet wiedzy i kompetencji odpowiednich dla pracownika administracji, które pomogą świadomie zdecydować o wyborze specjalności. Cztery przedmioty specjalnościowe realizowane na dwóch ostatnich semestrach studiów dopełnią Twojego wizerunku jako profesjonalisty w danej dziedzinie.

Specjalności do wyboru na studiach I stopnia (licencjackich):

Specjalności do wyboru na studiach II stopnia (magisterskich):

 

STUDIA PODYPLOMOWE MANAGERSKIE

http://www.wszib.poznan.pl/studia-podyplomowe

Studia podyplomowe pozwalają zdobyć nowe kompetencje i specjalistyczną wiedzę. Trwają 1 rok (2 semestry) i można je podjąć po dowolnych studiach licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (średnio 1 weekend w miesiącu) i prowadzone są przez liderów biznesu i praktyków administracji.

Studia podyplomowe w naszej ofercie:

 

DLACZEGO WSZIB W POZNANIU

Nasza Uczelnia kreatywnie zareagowała na zagrożenie epidemiczne.

Korzystając z dostępnych w Uczelni technologii w ciągu 2 dni od zawieszenia zajęć stacjonarnych wprowadzono 100 % zajęć w formacie wideokonferencji.

Podczas wszystkich zajęć prowadzonych online na żywo zapewnione było wsparcie techniczne dla studentów i wykładowców.

Zajęcia prowadzone były zgodnie z planem z początku semestru, bez opóźnień i odrabiania zajęć.

Zakończenie roku i egzaminy dyplomowe odbyły na przełomie czerwca i lipca, zgodnie z harmonogramem roku akademickiego sprzed epidemii.

Zobacz opinie studentów i wykładowców na Facebooku WSZiB w Poznaniu

https://www.facebook.com/wszibwpoznaniu/posts/3133575536682350

 • pierwsza prywatna uczelnia w Wielkopolsce
 • 29 lat istnienia
 • 39 tys. absolwentów
 • 10 min pieszo od dworca PKP i PKS
 • 100 bezpłatnych, monitorowanych miejsc parkingowych bezpośrednio przy budynku Uczelni
 • wszystkie zajęcia w jednym budynku
 • gwarancja stałego czesnego
 • rozkładając płatność na raty płacisz zawsze tyle samo
 • studia podyplomowe po licencjacie
 • przyjazne Centrum Obsługi Studenta i Dziekanat
 • bezpłatne Biuro Prawne dla studentów
 • Coach i Doradca Zawodowy w Akademickim Biurze Karier
 • studentom przenoszącym się z innych uczelni zapewniamy przyjazny sposób dopasowania do naszych programów studiów
 • studia magisterskie po każdym licencjacie bez różnic programowych

 

ZASADY REKRUTACJI

Ze strony https://www.wszib.poznan.pl/dokumenty-rekrutacyjne pobierz dokumenty rekrutacyjne, zapoznaj się z nimi, wydrukuj i wypełnij.

Przygotuj pozostałe dokumenty:

 • świadectwo dojrzałości (kandydaci na studia I stopnia)
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (kandydaci na studia II stopnia lub podyplomowe)
 • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • dowód osobisty lub paszport do okazania w Biurze Rekrutacji w celu potwierdzenia danych kandydata podczas składania dokumentów, a w przypadku wysłania dokumentów pocztą - podczas pierwszej wizyty w Uczelni
 • potwierdzenie wpłaty opłaty wpisowej

Dokumenty dostarcz osobiście lub pocztą do Uczelni: ul. Robocza 4, 61-538 Poznań, Biuro Rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 

OPŁATY

http://www.wszib.poznan.pl/oplaty

Wysokości opłat za studia niestacjonarne i niestacjonarne na odległość są takie same. Rozkładając płatność na raty płacisz zawsze tyle samo.

Opłata wpisowa

 • Maj 0 zł
 • Czerwiec 0 zł
 • Lipiec 0 zł
 • Sierpień 85 zł
 • Wrzesień 85 zł

Czesne

Wysokości opłat za studia niestacjonarne i niestacjonarne na odległość są takie same, a rozkładając płatność na raty płacisz zawsze tyle samo

Zarządzanie I stopnia (licencjackie)

 • I rok 4800 zł
 • II rok 5400 zł
 • III rok 5400 zł

Zarządzanie II stopnia (magisterskie)

 • I rok 5100 zł
 • II rok 5400 zł

Administracja I stopnia (licencjackie)

 • I rok 4500 zł
 • II rok 5100 zł
 • III rok 5100 zł

Administracja II stopnia (magisterskie)

 • I rok 5100 zł
 • II rok 5400 zł

Studia podyplomowe

 • Kadry i płace 4500 zł
 • Administracja finansowa i kontrola skarbowa 4500 zł
 • Windykacja należności i negocjacje w biznesie 4500 zł
 • Strategie i techniki sprzedaży 4800 zł
 • Lean Management 4800 zł
 • e-Biznes 4800 zł
 • Zarządzanie projektami z certyfikatem PMI® Global R.E.P. 5200 zł
 • SAP® S/4 HANA – efektywne zarządzanie biznesem 5200 zł

Studiuj rodzinnie

Otrzymasz specjalny rabat w wysokości 125 zł co semestr! Dowiedz się więcej dzwoniąc do Biura Rekrutacji

 

KONTAKT

http://www.wszib.poznan.pl/uczelnia/kontakt

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Biuro Rekrutacji
ul. Robocza 4, pokój nr 3
61-538 Poznań
Godziny otwarcia:
wtorek-sobota 9.00-18.00
T: 61 835 15 11
M: 601 305 212
E: rekrutacja@wszib.com.pl

 

Kontakt

61-538 Poznań

ul. Robocza 4

tel.:

61 835 15 11, 601 305 212