Galeria Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu
Galeria Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu
Galeria Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu
Galeria Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu
Galeria Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu
Galeria Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu
Galeria Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu
Galeria Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu
Galeria Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Administracja

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1800zł od od od 1800zł

Psychologia NOWOŚĆ!

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Zarządzanie

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1800zł od od od 1800zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Psychologia - studia jednolite magisterskie - NOWOŚĆ NA WSZIB w Poznaniu

Studia o profilu praktycznym.

Charakteryzują się przede wszystkim większą ilością warsztatów, ćwiczeń i zajęć terenowych prowadzonych przez praktyków - stanowią one ponad 50% wszystkich zajęć. Realizowane są za pomocą metod aktywnie włączających studentów do pracy (projekty, zadania ćwiczeniowe, symulacje, debaty, gry, odgrywanie ról), w podziale na mniejsze grupy. Wiedza teoretyczna przekazywana jest podczas wykładów.

Do zespołu wykładowców zaproszono wybitnych naukowców i praktyków. Są wśród nich m. in. dr hab. Michał Ziarko, prof. dr hab. Ewa Mojs, dr hab. Tomasz Hanć, dr n. med. i n. o zdr. Dominik Czajeczny, dr n. med. Wojciech Żak, dr Marcin Kochanowski – psycholog sportu i biznesu. Wśród zaproszonych do prowadzenia zajęć są także psychologowie, psychologowie szkolni, psychoterapeuci, psychiatrzy i kognitywiści oraz menedżerowie z firm rekrutacyjnych i działów HR.

Tryb stacjonarny

Zajęcia odbywają się w tygodniu (od poniedziałku do piątku). Warsztaty i ćwiczenia realizowane są w budynku Uczelni, a wykłady online na żywo w formie wideokonferencji.

Tryb niestacjonarny

Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota i niedziela, średnio 2 razy w miesiącu). Warsztaty i ćwiczenia realizowane są w budynku Uczelni, a wykłady online na żywo w formie wideokonferencji.

Specjalności

Studenci wybierają specjalność na trzecim roku studiów. Na czwartym i piątym roku realizowanych będzie dwanaście przedmiotów specjalnościowych.

 • Psychologia dzieci i młodzieży,
 • Psychologia biznesu i HR.

 

studia I i II stopnia na kierunkach administracja i zarządzanie

Studia I stopnia (licencjackie)

Studia licencjackie w WSZiB możesz rozpocząć po uzyskaniu świadectwa maturalnego.

Profil praktyczny to przede wszystkim warsztaty prowadzone przez praktyków. Pozwalają zmierzyć się z realnymi sytuacjami biznesowymi, w tym również aktualnymi wyzwaniami w pracy zawodowej naszych Studentów.

Wykłady prowadzone są przez znawców prawa i zarządzania. Bogaty dorobek naukowy naszych Wykładowców zapewnia szerokie spojrzenie na zjawiska w biznesie i administracji.

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej albo zespołowego projektu dyplomowego. Pozwalają uzyskać wykształcenie wyższe zawodowe i tytuł licencjata.

Po ukończeniu studiów I stopnia, możesz wybrać studia II stopnia albo studia podyplomowe.


Studia II stopnia (magisterskie)

Studia magisterskie w WSZIB możesz rozpocząć po każdych studiach licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.

Rekrutacja bez wyznaczania różnic programowych — wymagany jest jedynie dyplom ukończenia studiów I stopnia. Zwiększa to szanse zawodowe naszych Studentów na rynku pracy oraz otwiera nowe horyzonty intelektualne. Dodatkowym wsparciem dla Studentów, którzy ukończyli inne kierunki, jest blok zajęć wyrównujących na początku 1 semestru.

Profil praktyczny to przede wszystkim warsztaty prowadzone przez praktyków. Pozwalają zmierzyć się z realnymi sytuacjami biznesowymi, w tym również aktualnymi wyzwaniami w pracy zawodowej naszych Studentów.

Wykłady prowadzone są przez znawców prawa i zarządzania. Bogaty dorobek naukowy naszych Wykładowców zapewnia szerokie spojrzenie na zjawiska w biznesie.

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej albo zespołowego projektu dyplomowego. Pozwalają uzyskać tytuł magistra.

 

STUDIA NIESTACJONARNE I NIESTACJONARNE ONLINE

Ty wybierasz, jak chcesz studiować - w budynku Uczelni czy online!

Tryb niestacjonarny

Chcesz spotykać się w budynku Uczelni z Wykładowcami i Studentami

Tryb niestacjonarny jest dla Ciebie! W tym wariancie wykłady i seminaria dyplomowe realizowane są w formie połączeń wideo na żywo z Wykładowcą, natomiast warsztaty, projekty, ćwiczenia i lektoraty w budynku Uczelni.

Zajęcia odbywają się średnio w 2 weekendy w miesiącu.

Tryb niestacjonarny online

Mieszkasz poza Poznaniem i nie chcesz przyjeżdżać co dwa tygodnie na Uczelnię? A może żyjesz i pracujesz za granicą i koszty dojazdów są zbyt wysokie? A może przez ostatnie lata nauczyłeś się pracować z wykorzystaniem połączeń wideo i jesteś zmotywowany aby studiować przez Internet?

Tryb niestacjonarny online jest dla Ciebie! W tym wariancie wszystkie zajęcia realizowane są w formie połączeń wideo na żywo z Wykładowcą. Jedynie cztery warsztaty specjalnościowe na ostatnim roku studiów realizowane są w budynku Uczelni.

W ciągu 3 lat studiów, w budynku Uczelni spędzisz tylko kilka dni na ostatnim roku studiów (2-3 weekendy na każdym z dwóch ostatnich semestrów).


 

PRACA DYPLOMOWA I PROJEKT DYPLOMOWY

Nasi studenci mają możliwość wyboru sposobu zakończenia studiów pomiędzy obroną tradycyjnej pracy dyplomowej lub praktycznego projektu dyplomowego.


Praca dyplomowa to:

 • Indywidualna praca pisemna dyplomanta
 • Empiryczno-naukowe podejście do zagadnienia
 • Praca pod okiem doświadczonych naukowców i badaczy


Projekt dyplomowy to:

 • Wspólna praca zespołu od 2 do 3 studentów dyplomantów
 • Rozwiązywanie problemu biznesowego lub społecznego wg standardów PMI
 • Praca pod okiem doświadczonych mentorów


Kładziemy nacisk na zdobywanie praktycznych umiejętności i wykorzystanie narzędzi, które od razu po zajęciach student może zastosować w pracy zawodowej.


 

WYKŁADOWCY Z DOŚWIADCZENIEM PRAKTYCZNYM

Większość Wykładowców w naszej Uczelni to praktycy biznesu i administracji:

 • dyrektorzy i prezesi największych firm w Polsce,
 • właściciele firm consultingowych i reklamowych,
 • eksperci firm technologicznych i wdrożeniowych,
 • dyrektorzy marketingu,
 • dyrektorzy banków,
 • doradcy podatkowi,
 • radcy prawni,
 • sędziowie,
 • pracownicy urzędów i fundacji.

Wykładowcy akademiccy - profesorowie, doktorzy habilitowani oraz doktorzy - zapewniają podstawy wiedzy teoretycznej i szersze spojrzenie w naukach społecznych.


 

SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE

Program studiów kierunku zarządzanie podlega stałym konsultacjom z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego, dla którego Uczelnia przygotowuje kadry. Dotyczy to konsultacji poszczególnych przedmiotów, jak i całego programu.

Specjalności do wyboru na studiach I stopnia (licencjackich):

Specjalności do wyboru na studiach II stopnia (magisterskich):


 

SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU ADMINISTRACJA

Przedmioty kierunkowe na Administracji zapewnią Ci pełen pakiet wiedzy i kompetencji niezbędnych dla pracownika administracji, które pomogą świadomie zdecydować o wyborze specjalności. Cztery przedmioty specjalnościowe realizowane na dwóch ostatnich semestrach studiów dopełnią Twojego wizerunku profesjonalisty w danej dziedzinie. Zajęcia prowadzą znawcy prawa z praktyką w sądownictwie i administracji oraz teoretycy prawa z bogatym dorobkiem naukowym.


Specjalności do wyboru na studiach I stopnia (licencjackich):

Specjalności do wyboru na studiach II stopnia (magisterskich):


 

STUDIA PODYPLOMOWE

Studia podyplomowe pozwalają zdobyć nowe kompetencje, specjalistyczną wiedzę i rozwinąć swoją karierę. Możesz rozpocząć je po każdych studiach licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Umożliwiają pogłębione rozumienie mechanizmów rynkowych w realiach gospodarczych.

Profil praktyczny to przede wszystkim zajęcia prowadzone przez praktyków i liderów biznesu. Pozwalają zmierzyć się z realnymi sytuacjami biznesowymi, w tym również aktualnymi wyzwaniami w pracy zawodowej naszych studentów.

Studia podyplomowe w naszej ofercie:


 

DLACZEGO WSZIB W POZNANIU

 • pierwsza prywatna uczelnia w Wielkopolsce
 • 30 lat istnienia
 • 40 tys. absolwentów
 • 10 min pieszo od dworca PKP i PKS
 • 100 bezpłatnych, monitorowanych miejsc parkingowych bezpośrednio przy budynku Uczelni
 • wszystkie zajęcia w jednym budynku
 • gwarancja stałego czesnego
 • rozkładając płatność na raty płacisz zawsze tyle samo
 • studia podyplomowe po licencjacie
 • przyjazne Centrum Obsługi Studenta i Dziekanat
 • coach biznesowy dla Studentów
 • biuro prawne dla Studentów
 • konsultacje psychologa dla Studentów 
 • studentom przenoszącym się z innych uczelni zapewniamy przyjazny sposób dopasowania do naszych programów studiów
 • studia magisterskie po każdym licencjacie bez różnic programowych


 

ZASADY REKRUTACJI

Ze strony https://www.wszib.poznan.pl/rekrutacja pobierz dokumenty rekrutacyjne, zapoznaj się z nimi, wydrukuj i wypełnij.

 • Przygotuj pozostałe dokumenty:
 • świadectwo dojrzałości (kandydaci na studia I stopnia)
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (kandydaci na studia II stopnia lub podyplomowe)
 • 2 aktualne fotografie (zgodne z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • dowód osobisty lub paszport do okazania w Biurze Rekrutacji w celu potwierdzenia danych kandydata podczas składania dokumentów, a w przypadku wysłania dokumentów pocztą - podczas pierwszej wizyty w Uczelni
 • potwierdzenie wpłaty opłaty wpisowej

Dokumenty dostarcz osobiście lub pocztą do Uczelni: ul. Robocza 4, 61-538 Poznań, Biuro Rekrutacji  

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.


 

KONTAKT

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Biuro Rekrutacji

ul. Robocza 4, pokój nr 3

61-538 Poznań


Godziny otwarcia:

wtorek-sobota 8.00-16.00

T: 61 835 15 11

M: 601 305 212

E: rekrutacja@wszib.com.pl

 

ikonka kierunki studiów

Wybrane kierunki na - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB) w Poznaniu

Kontakt

61-538 Poznań

ul. Robocza 4

tel.:

61 835 15 11,
601 305 212