Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza (WSSP) im. Wincentego Pola w Lublinie

20-816 Lublin

ul. Choiny 2

tel.:

81 740 72 40, 81 740 25 04

ikonka email do uczelni

www.wssp.edu.pl

info@wssp.edu.pl

infoenglish@pol.edu.pl

Studia dyplomowe
Filologia Angielska
Fizjoterapia
Kosmetologia
Turystyka i rekreacja
Wychowanie Fizyczne
STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
PROGRAM 2+1

Opis Uczelni

Lubelska niepubliczna szkoła wyższa rozpoczęła swoją działalność 12-07-2001r., na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i uzyskała wpis do Rejestru Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zezwalający na prowadzenie działalności edukacyjnej na poziomie studiów wyższych.

Uczelnia posiada wyspecjalizowane laboratoria, nowoczesne gabinety między innymi fizykoterapii i biomechaniki oraz wyposażone w najnowsze rozwiązania informatyczne i audio-wizualne pracownie i sale wykładowe. W ramach trój wydziałowej struktury uczelni, studenci mogą podjąć naukę na siedmiu kierunkach zarówno na studiach licencjackich I stopnia, jak i na studiach magisterskich.

Lubelska Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola, zapewnia swoim studentom korzystanie z wybudowanego w 2010r., nowoczesnego  Akademickiego Centrum Fizjoterapii. Na terenie uczelnianego kampusu dostępne są również obiekty sportowe, basen i sale gimnastyczne, szkoła posiada również dostęp do ośrodka szkoleniowo-rekreacyjnego w Piotrawinie. Obecnie uczelnia realizuje około 100 umów międzynarodowych z uczelniami z całego świata, bierze również udział w programie Erasmus+.

 

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Kierunki studiów w MUM
SWSM
Co nas czeka w semestrze letnim?

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni lubelskie