Bezpieczeństwo narodowe
Budownictwo - studia dualne
Ekonomia
Elektrotechnika
Filologia - Filologia angielska i hiszpańska
Fizjoterapia
Informatyka
Logistyka
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Pedagogika
Pedagogika - studia II stopnia
Pielęgniarstwo
Turystyka i rekreacja
Wychowanie fizyczne

Opis uczelni

Wielkopolska państwowa szkoła wyższa o profilu zawodowym, powstała w Lesznie, na mocy Rozporządzenia wydanego przez Radę Ministrów 01-VII-1999r. Początkowo uczelnia prowadziła studia I-ego stopnia, którego absolwenci otrzymywali w zależności od studiowanego kierunku, tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera. Od 2016r. studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej mogą również wybrać kierunki studiów magisterskich II-ego stopnia. Realizując potrzeby regionalnego rynku pracy, uczelnia zyskała dużą popularność i mogła bardzo szybko się rozwijać.

W 2011r. jako pierwsza uczelnia w kraju, Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie, zaczęła realizować nowatorski na tamte czasy model studiów dualnych, umożliwiający podjęcie pracy jeszcze podczas studiów oraz zdobycie doświadczenia zawodowego i niezbędnych umiejętności interpersonalnych. W 2018r. wraz z czterema innymi uczelniami zawodowymi z Konina, Gniezna, Kalisza i Piły, utworzono Związek Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych. Uczelnia bierze aktywny udział w wielu projektach o charakterze międzynarodowym, w tym „Europe-Asia Didactic Hub”, którego była jednym z inicjatorów. Aktualna oferta edukacyjna obejmuje studia I-ego i II-ego stopnia, kierunki studiów podyplomowych oraz kursy i szkolenia zawodowe, realizowane w ramach 5 instytutów.

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe 2500 zł
Ekonomia 2000 zł
Elektrotechnika 2400 zł
Filologia - Filologia angielska i hiszpańska 1950 zł
Fizjoterapia 2900 zł
Informatyka 2400 zł
Mechanika i budowa maszyn 2400 zł
Pedagogika - studia II stopnia 1700 zł
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni wielkopolskie