Galeria Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera Centrum Studiów Podyplomowych
Galeria Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera Centrum Studiów Podyplomowych
Galeria Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera Centrum Studiów Podyplomowych
Galeria Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera Centrum Studiów Podyplomowych
Galeria Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera Centrum Studiów Podyplomowych
Galeria Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera Centrum Studiów Podyplomowych
Galeria Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera Centrum Studiów Podyplomowych
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki
Podyplomowe
S NW NZ

Behawiorystyka zwierząt towarzyszących

Behawiorystyka zwierząt towarzyszących - koty

Coach i trener – partner w rozwoju

Coach – partner w rozwoju

Doradztwo edukacyjno – zawodowe oparte na kompetencjach

E-marketing

Grafika reklamowa

Home design

Human Resources - zarządzane zasobami ludzkimi

Lean&Automation - Continuous Improvement

Mediacje i negocjacje z elementami psychologii

Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa

Projektowanie i wdrażanie e-learningu

Psychologia rozwoju kompetencji interpersonalnych

Studia menedżerskie

UX & Business Design

Zarządzanie pracą zdalną i hybrydową – rola HR -NOWOŚĆ!

Zarządzanie projektami

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Nowe kierunki studiów podyplomowych

1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe oparte na kompetencjach

Studia podyplomowe, prowadzone w trybie niestacjonarnym w formie sobotnio-niedzielnych zjazdów, nauka realizowana jest w trakcie 3 semestrów i trwa 1,5 roku. Kierunek pozwala zdobyć obszerną wiedzę w kierunku doradztwa edukacyjno-zawodowego z uwzględnieniem zmian i uwarunkowań zachodzących na rynku pracy. Absolwenci kierunku potrafią prawidłowo zdiagnozować oczekiwania pracodawców i przedsiębiorców wynikające z nowych trendów i technologii w biznesie i edukacji, zaplanować rozwój edukacyjny i zawodowy klienta wykorzystując nowoczesne narzędzia i metody modelujące rozwój kariery, uzyskać kompetencje doradcze zgodne z profilem międzynarodowym doradztwa karierowego. Zdobyte w trakcie nauki umiejętności pozwalają podjąć pracę na stanowisku specjalisty w dziedzinie rozwoju zawodowego i uczenia dorosłych, doradcy walidacyjnego, zajmować stanowiska decyzyjne w sektorach HR, prowadzić własną działalność doradczą dla młodzieży szkolnej i osób dorosłych w sprawach rynku pracy, rozwoju osobistego i doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

2. Projektowanie i wdrażanie e-learningu.

Dwusemestralne studia podyplomowe o charakterze praktycznym, prowadzone w formie hybrydowej z wykorzystaniem zdalnego nauczania i zjazdami weekendowymi. Program nauki obejmuje zagadnienia związane z nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi w metodach nauczania na odległość. Studia pozwalają zgłębić wiedzę na temat produktów dostępnych w e-learningu – zapoznanie się z wiodącymi narzędziami i platformami edukacyjnymi wykorzystywanymi podczas spotkań online, metod analizy i projektowania aplikacji i programów wykorzystywanych w edukacji zdalnej oraz metod skutecznego wdrażania i zarządzania projektami e-learningu. Zdobyte doświadczenie i umiejętności w obsłudze najpopularniejszych narzędzi edukacji cyfrowej, mogą okazać się poszukiwanymi atutami na rynku pracy, dyplom ułatwia podjęcie zatrudnienia firmach edukacyjnych na stanowisku specjalisty ds. projektów szkoleniowych online i szkoleń e-learningowych, w działach analitycznych procesów rozwojowych, lub prowadzić własną działalność w zakresie trenera biznesowego lub twórcy szkoleń prowadzonych w sieci.

3. Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa

Jednoroczne studia podyplomowe, nauka obejmuje 2 semestry i prowadzona jest w formie zaocznej i zajęciami prowadzonymi online. Nauka na kierunku obejmuje podstawy psychologii rozwojowej, kryzysu, psychologii klinicznej i psychotraumatologii, które pomagają podczas pracy z pacjentem z urazami psychicznymi wywołanymi silnie stresującymi wydarzeniami. Słuchacze kierunku uczą się podstaw stosowania terapii behawioralnej i poznawczej, suicydologii z poznaniem motywów i przeciwdziałaniem samobójstwom, procedur związanych z Niebieską Kartą i mechanizmów przemocy domowej, oraz działań kryzysowych w przypadku choroby, śmierci osoby bliskiej czy współpracy z mediami w sytuacjach negatywnie wpływających na dane środowisko. Dzięki dużej liczbie zajęć praktycznych, absolwenci potrafią reagować w konkretnych sytuacjach, związanych z problemami, rodzinnymi, seksualnymi czy nałogami, umożliwiając pracę w ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach leczenia uzależnień, policji czy samorządowych komisjach ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Kontakt

31-864 Kraków

Al. Jana Pawła II 39a

tel.:

12 683 24 60, 12 683 24 68, 12 683 24 77