Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach

25-709 Kielce

ul. Mielczarskiego 51

tel.:

41-362-30-18

ikonka email do uczelni

swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl

Studia dyplomowe
Pedagogika
Praca Socjalna

Opis Uczelni

Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach

Świętokrzyska uczelnia, rozpoczęła swoją działalność w 2003r., uzyskując zgodę Ministra Edukacji Narodowej na prowadzenie działalności wpis do rejestru niepublicznych uczelni wyższych. Od początku swojego istnienia uczelnia zakładała wyedukowanie wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinach pedagogiki i nauk o zdrowiu, kładąc duży nacisk na zdobycie jak najlepszych umiejętności praktycznych niezbędnych w przyszłych zawodach medycznych i wychowawczych.

Współpracując z instytucjami samorządowymi, domami opieki, organizacjami społecznymi i ośrodkami terapeutycznymi, uczelnia daje studentom możliwość odbycia atrakcyjnych praktyk zawodowych, które przekładają się na zdobycie kwalifikacji szczególnie wymaganych przez pracodawców. Studenci po zakończeniu nauki z powodzeniem podejmują pracę w ośrodkach medycznych, prowadzą zajęcia terapii grupowej, zostają uznanymi pedagogikami, pracują w ośrodkach resocjalizacyjnych, szkołach i placówkach rehabilitacyjnych.

Dwuwydziałowa struktura uczelni oferuje studentom wybór ścieżki specjalizacyjnej na czterech kierunkach studiów licencjackich. Oferta edukacyjna Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej to również ciekawe kierunki studiów podyplomowych podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz szkolenia i kursy, umożliwiające nabycie dodatkowych uprawnień. Uczelnia realizuje program Erasmus+, umożliwiający wymianę zagraniczną z kilkoma krajami w Europie.


 

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Witamy w WSE/Welcome to TEU!
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
UMCS Virtual Day | Lublin | Poland | 2021

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni świętokrzyskie