Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBiI) - Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBiI) - Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBiI) - Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBiI) - Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBiI) - Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBiI) - Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBiI) - Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBiI) - Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBiI) - Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Galeria APEIRON Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego (WSBiI) - Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Zobacz

Zobacz

Cena za semestr od 1700zł od od od

spec. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Zobacz

Zobacz

         

spec. Bezpieczeństwo informacji

Zobacz

Zobacz

         

spec. Poszukiwanie osób zaginionych i kryminalistyka

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O Uczelni - APEIRON WSBPII w Katowicach

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” swoją działalność rozpoczęła w 2005 roku w Krakowie, gdzie jest jej główna siedziba po dziś dzień. Kształci ona przyszłych pracowników porządku publicznego oraz specjalistów z zakresu bezpieczeństwa społecznego i indywidualnego. Za swój nadrzędny cel WSBPiI uznaje zaopatrzenie studentów w kompletną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, które przełożą się na liczne sukcesy w sektorze szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Najczęściej wybierane są studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, które podejmują zarówno absolwenci szkół średnich, jak i studiów I stopnia. Bez względu na to, Apeiron dokłada wszelkich starań, aby studenci mogli się rozwijać i zdobywać cenne doświadczenia.


Nowoczesny program dydaktyczny został zbudowany o współczesne zagadnienia, dostarczając studentom cenną teorię z zakresu bezpieczeństwa publicznego (w tym również zagadnień prawa, ekonomii, psychologii, filozofii) oraz praktyczne kompetencje, niezbędne w przyszłej pracy zawodowej. Studenci mogą podjąć się zajęć dotyczących, m.in. antyterroryzmu, prawa międzynarodowego, kryminalistyki i kryminologii, a także w zajęciach strzeleckich, z zakresu sztuk walk czy taktyki i technik interwencji. Dodatkowo student ma do wyboru wiele opcji specjalizacji, co pozwala lepiej dopasować się zainteresowaniom i oczekiwaniom młodych ludzi.

Nieodłącznym elementem, który idzie w parze z programem kształcenia jest świetnie wykwalifikowana kadra nauczycieli akademickich. Są to doświadczeni specjaliści, którzy w nietuzinkowy sposób potrafią przekazać bogatą wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Wszystko to przekłada się na efektywnie przyswajanie informacji przez studentów i wysokie wyniki w nauce.

W odpowiedzi na współczesne wymagania rynkowe, uczelnia stara się rozszerzać swoją ofertę edukacyjną. Aktualnie posiada ona dwie jednostki: w Katowicach (Wydział Zamiejscowy) oraz w Krakowie (siedziba główna uczelni). Podjęcie studiów na Apeironie to gwarancja uzyskania wykształcenia dającego lepsze perspektywy pracy w zawodzie.

Aby bliżej zapoznać się z ofertą dydaktyczną lub przystąpić do rekrutacji należy odwiedzić najbliższy dziekanat uczelni lub skorzystać ze strony internetowej.


budynek apeironstudenci apeironcwiczenia apeironabsolutorium na apeiron

 

Misja, wizja, cel

Misją uczelni jest edukacja służąca szeroko pojmowanemu porządkowi i bezpieczeństwu zarówno w wymiarze społecznym, jak i w szeroko rozumianym wymiarze indywidualnym, a jej naczelną dewizą jest jednoczesny rozwój ciała i umysłu. Realizacji misji służy merytoryczne i praktyczne przygotowanie studentów do podjęcia pracy w zakresie służby społeczeństwu, m.in. w administracji publicznej zarówno na poziomie centralnym, jak i samorządowym oraz jako kadra kierownicza służb mundurowych i pracowników administracyjnych odpowiadających za bezpieczeństwo.

Duży nacisk kładziemy również na stosowanie prawa w instytucjach niepublicznych. Szczególne znaczenie w procesie kształcenia ma przygotowanie studentów pod kątem stosowania polskich oraz europejskich norm prawa w zakresie bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego, ochrony osób i mienia oraz dbałości o rozwój szeroko pojętego porządku i bezpieczeństwa.

Celem Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju studentom poprzez kształcenie zawodowe na najwyższym poziomie tak, aby nasi absolwenci sprostali wymogom rynku pracy. Dzięki ogromnemu zapotrzebowaniu w sektorze bezpieczeństwa oraz pokrewnych, liczba naszych studentów sukcesywnie rośnie.

W toku kształcenia studenci są zatem zapoznawani z organizacją i praktycznym działaniem służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli, ochronę ludności w sytuacjach kryzysowych oraz administrowaniem w obrębie komercyjnych systemów ochrony osób i mienia kreowanych przez prywatne podmioty gospodarcze.

Cel nasz zakłada optymalne łączenie przez absolwenta wiedzy teoretycznej z praktycznymi aspektami administrowania systemami bezpieczeństwa.

Ambicją uczelni jest także uruchomienie kolejnych kierunków, przy jednoczesnym zachowaniu tożsamości wynikającej z nakreślonych przez Założyciela i Senat misji i wizji rozwoju Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”.

 

Dlaczego warto?

Zalety studiowania w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron":

 • Niszowe specjalności, w których poszukiwani są pracownicy.
 • Atrakcyjna rata miesięczna wynosząca 380 zł.
 • Możliwość płatności w ratach miesięcznych.
 • Zgrupowania sportowe.
 • Duża baza przedmiotów specjalizacyjnych, m.in.: Terroryzm jako zagrożenie państwa i obywateli, Wywiad i kontrwywiad gospodarczy.
 • Indywidualne podejście do studenta.
 • Kadra dydaktyczna składająca się z profesjonalistów, którzy kładą duży nacisk na wiedzę praktyczną.
 • Branżowa uczelniana biblioteka.

 •  

  Zasady rekrutacji

  O przyjęciu na studia I stopnia mogą starać się osoby posiadające dyplom ukończenia szkoły średniej oraz świadectwo dojrzałości. Podstawą przyjęcia na studia I stopnia jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

  O przyjęciu na studia II stopnia mogą starać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów I stopnia oraz świadectwo dojrzałości. Podstawą przyjęcia na studia II stopnia jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

  O przyjęciu na studia podyplomowe mogą się starać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich). Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat. Studia zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy. Przyjęcie kandydatów na niestacjonarne studia podyplomowe może odbywać się na podstawie daty zgłoszenia albo na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Decyzję w tej sprawie podejmuje wydziałowa komisja, biorąc pod uwagę liczbę zgłoszeń oraz program studiów. W przypadku rozmowy kwalifikacyjnej, treści i liczbę pytań ustalają wydziałowe komisje rekrutacyjne. Kandydaci są wcześniej poinformowani o konieczności przygotowania się do rozmowy.   

  Kontakt

  SIEDZIBA UCZELNI
  ul. Krupnicza 3, 31-123 Kraków
  poniedziałek – piątek, 9.00 – 17.00
  tel. 12 422 30 68

  WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH
  ul. Słowackiego 41, I piętro, 40-093 Katowice
  poniedziałek – piątek, 9.00 – 17.00
  tel. 32 205 13 25

   

  Kontakt

  40-093 Katowice

  ul. Słowackiego 41

  tel.:

  32 205 13 25,
  534 082 592