Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego (WSPiRR)

05-090 Falenty

Falenty - Pałac, Raszyn

tel.:

22 720-05-35

ikonka email do uczelni

www.wspirr.edu.pl

Studia dyplomowe
Gospodarka przestrzenna
Ochrona środowiska

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Gospodarka przestrzenna obszarów wiejskich 350 zł/miesięcznie 300 zł
Planowanie przestrzenne 350 zł/miesięcznie 300 zł
Zarządzanie rozwojem miast 350 zł/miesięcznie 300 zł
Inżynieria i przedsiębiorczość w ochronie środowiska 350 zł/miesięcznie 300 zł
Ochrona środowiska pracy 350 zł/miesięcznie 300 zł
Zarządzanie środowiskiem 350 zł/miesięcznie 300 zł
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni mazowieckie