video_library Filmy o uczelni

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie - 2021
Pielęgniarstwo - PUZIM Ciechanów
Logistyka - Dni otwarte
Rolnictwo - Dzień otwarty
Zabezpieczanie śladów daktyloskopijnych
Informatyka - Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie