Galeria Państwowa Uczelnia Zawodowa (PUZ) im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Galeria Państwowa Uczelnia Zawodowa (PUZ) im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Galeria Państwowa Uczelnia Zawodowa (PUZ) im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Galeria Państwowa Uczelnia Zawodowa (PUZ) im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Galeria Państwowa Uczelnia Zawodowa (PUZ) im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Galeria Państwowa Uczelnia Zawodowa (PUZ) im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Galeria Państwowa Uczelnia Zawodowa (PUZ) im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Logistyki (WSL) logo
Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Zobacz więcej

Zobacz

         

Ekonomia

Zobacz więcej

Zobacz

         

Elektronika i telekomunikacja

Zobacz więcej

Zobacz

         

Informatyka

Zobacz więcej

Zobacz

         

Inżynieria środowiska

Zobacz więcej

Zobacz

         

Logistyka

Zobacz więcej

Zobacz

         

Mechanika i budowa maszyn

Zobacz więcej

Zobacz

         

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Zobacz

         

Pielęgniarstwo

Zobacz

Zobacz

         

Praca socjalna

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Rolnictwo

Zobacz więcej

Zobacz

         

Zarządzanie

Zobacz więcej

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

O uczelni

Nowe oblicze ciechanowskiej Uczelni.

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na stałe wpisała się w krajobraz edukacyjny północnego Mazowsza. Z roku na rok rośnie znaczenie i zwiększa się systematycznie liczba rekrutowanych Studentów. Mury Uczelni od czasu jej utworzenia opuściło ponad 7000 absolwentów z tytułem inżyniera lub licencjata.

W Uczelni studiuje niespełna dwa tysiące studentów na 12 kierunkach studiów. Nauki społeczne reprezentowane są przez kierunki: bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, ekonomia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite pięcioletnie studia magisterskie oraz zarządzanie studia drugiego stopnia. Nauki inżynieryjno- techniczne i rolnicze to: informatyka, mechanika i budowa maszyn, inżynieria środowiska, rolnictwo, elektronika i telekomunikacja. Nauki o zdrowiu reprezentuje pielęgniarstwo prowadzące studia licencjackie i magisterskie. W ostatnich latach utworzono jednolite studia magisterskie oraz studia drugiego stopnia. Od nowego roku akademickiego 2020/21 planowane jest uruchomienie studiów II stopnia na kierunku praca socjalna.


Szkoła dba także o wsparcie socjalne Studentów. W Uczelni funkcjonuje skuteczny system stypendialny. Stypendia socjalne, stypendia za osiągnięcia wynikające z dorobku studenta w różnych dziedzinach, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi, a także możliwość zamieszkania w Domu Studenta, to wszystko umożliwia podejmowanie i kontynuowanie nauki przez młodzież. W Uczelni funkcjonuje biblioteka zapewniająca dostęp do niezbędnych publikacji z własnego księgozbioru oraz publikacji w formie elektronicznej, a także w systemie przekazania przez inne biblioteki akademickie. Absolwenci poza solidną dawką wiedzy teoretycznej otrzymują także niezbędne w dzisiejszym świecie doświadczenie praktyczne realizowane poprzez przyjęty przez uczelnię profil praktyczny. Osiągają to m.in. poprzez współpracę w zakładach pracy oraz sześciomiesięczne praktyki studenckie.


Studenci zainteresowani sportem i turystyką skupieni są wokół Uczelnianego Koła Turystycznego „Traper” które prowadzi trzy sekcje: kajakową, rowerową i wędkarską. Spływy kajakowe, rajdy rowerowe i zawody wędkarskie to zajęcia, w których licznie uczestniczą studenci. Zajęcia sportowe dopasowywane są do zainteresowań młodzieży. Gry sportowe, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, pływanie, ale także ćwiczenia ruchowe i kulturystyczne kształtujące sylwetkę, to ulubione formy spędzania czasu wolnego przez studentów.


Wymiana zagraniczna realizowana jest w ramach Programu Erasmus. Dzięki temu studenci z krajów z którymi Uczelnia prowadzi współpracę, zaliczają część studiów w Uczelni ale dzięki temu poznają Polskę. Uczelnia Prowadzi wymianę z wieloma krajami Europy.

 

Rekrutacja

Terminarz postępowania kwalifikacyjnego w roku akademickim 2021/2022 ustala się na okres od 9 czerwca do 24 września 2021 r.

Rekrutacja na studia odbywa się w następujących etapach:

I Etap - od 9 czerwca do 28 lipca 2021 r.

II Etap - od 3 sierpnia do 24 września 2021 r.

III Etap – od 27 września do 4 października 2021r. rekrutacja uzupełniająca.

Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego odpowiednio: 3 sierpnia, 26 wrzenia i 5 października rekrutacja uzupełniająca.

 

Kontakt do uczelni

06-400 Ciechanów

ul. Narutowicza 9

tel.:

(23) 672 20 50