Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Chełmie

22-100 Chełm

ul. Pocztowa 54

tel.:

82 565 88 95

ikonka email do uczelni

rektorat@pwszchelm.edu.pl

Studia dyplomowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Budownictwo
Elektrotechnika
Filologia
Matematyka
Mechanika i Budowa Maszyn
Pedagogika
Pielęgniarstwo
Rolnictwo
Stosunki Międzynarodowe

Opis uczelni

Chełmska publiczna zawodowa szkoła wyższa, została powołana na mocy rozporządzenia Rady Ministrów i rozpoczęła swoją działalność edukacyjną 01-IX-2001r., misję utworzenia szkoły Minister Edukacji Narodowej, powierzył dr. hab. Józefowi Zającowi, związanemu z lubelskimi, łódzkimi i stołecznymi uczelniami naukowcowi i wykładowcy akademickiemu. W pierwszym etapie działalności, uczelnia oferowała kierunki matematyczne i informatyczne, jednak rosnące zainteresowanie w środowisku lokalnym pozwoliło stworzyć nowe kierunki, w tym techniczne takie jak Mechanika i budowa maszyn czy Budownictwo. Kierunki praktyczne studiów wyższych, pozwoliły odpowiedzieć na regionalne zapotrzebowanie rynków pracy, kształcąc wykwalifikowanych specjalistów swoich dziedzin.

Nowatorskie podejście do procesu nauczania, zaowocowało nawiązaniem licznych kontaktów i podjęciem współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi w tym między innymi z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Uniwersytetem Rzeszowskim, Politechniką Rzeszowską czy Uniwersytetem Tennessee ze Stanów Zjednoczonych. Oprócz studiów licencjackich i inżynierskich, uczelnia oferuje również studia magisterskie i kilkadziesiąt kierunków studiów podyplomowych, kursów i szkoleń zawodowych, stworzonych bezpośrednio w oparciu o zapotrzebowanie rynku pracy.

 

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni lubelskie